President Bush heeft zich niet van de wijs laten brengen door het sarcasme van de wereldpers en de verwaande opmerkingen van socialistische regeringsleiders, die zeggen dat ze niet van plan zijn Taiwan bij te staan als het wordt aangevallen door Rood-China. President Bush en zijn adviseurs zijn niet vergeten dat het vrije Taiwan tijdens de tweede wereldoorlog een trouwe bondgenoot was in de strijd tegen landen die toen streefden naar het veroveren van de wereld; Japan, Duitsland en Italië. Maar toen werd het in de steek gelaten, en dat mag niet opnieuw gebeuren.

Julian Weiss, een leidende figuur in de ‘Heritage Foundation’, USA, schreef hierover in het weekblad ‘Taipei Journal’. Hij maakt attent op de waarde van de op 23 april in Washington ondertekende overeenkomsten, waarin de Amerikanen allerlei nieuwere wapens hebben toegezegd aan de democratische regering op Taiwan, zodat het haar vrijheid naar behoren kan verdedigen. De gemaakte afspraken en leveranties zijn bedoeld om de bescherming van het hele vrije deel van Azië te waarborgen, voorzover dat mogelijk is. De Straat van Formosa (Taiwan) vormt hierin het middelpunt, omdat Zuid-Korea haar bewapening op ruime schaal heeft verbeterd, en zichzelf dus minder afhankelijk heeft gemaakt.
Tegenover de machtsontwikkeling van Beijing moet een keten van samenwerkende strijdkrachten worden opgebouwd, maar dat hoeft geen samensmelting van belangen te betekenen, zegt defensie-analyst Den Cheng van Science Applications International Corp. Er zullen altijd verschillen van inzicht en beoordeling blijven bestaan.

Met een blokkade door Rood-China is rekening gehouden. Daarvoor heeft Taiwan acht onderzeeboten en twaalf speciale anti-submarine vliegtuigen gekregen, en ‘missiles’ voor middelgrote afstanden. Ook mijnenvegende helikopters en Kidd-klasse torpedojagers met Harpoon missiles komen erbij.

Dit is allemaal bedoeld om Rood-China zo veel mogelijk af te schrikken. De uitgebreide hulp van Washington is zonder meer mogelijk op grond van de ‘Taiwan Relations Act’ die nu 21 jaar bestaat. Het houdt verplichtingen in voor de USA t.a.v. de bescherming van Taiwan. De regering in Taipei mag zoveel wapens aankopen als het nodig oordeelt voor haar veiligheid.

Ook de economische groei van het land mag niet in het gedrang komen. De ruimtevaart heeft de volle aandacht van president Chen Shui-an. Hij is bezig aan een rondreis  naar 29 met Taiwan bevriende landen om over toekomstige ontwikkelingen te spreken. Taiwan is geen arm land dat zich deze dingen niet zou kunnen veroorloven. De jeugd werkt hard en is heel ondernemend. Sport en kunst nemen een belangrijke plaats in. Men heeft waardering voor elkaars prestaties, en er bestaat geen grote rivaliteit op religieus en politiek gebied. Het traditionele gezinsleven wordt over het algemeen met veel animo in stand gehouden. Moderne huizenbouw, wegen en openbaar vervoer houden gelijke tred met de groei van de bevolking in de steden zowel als op het platteland en op de heuvels en bergen. Allerlei tradities zijn in stand gehouden, wat hier en daar zichtbaar is in de architectuur.