Een verslaggever van het Duitse christe­lijke weekblad Idea Spektrum was aanwezig bij een drie dagen durende Techno-Party.
Om jongelui naar de kerk te lokken vond er begin deze maand in Berlijn een ‘Rave for Christ’ techno-party plaats waar als hoogtepunt een ‘Eternal Rave Night’ georgani­seerd werd, waar de aanwezigen uit hun bol konden gaan voor Chris­tus.

Kort daarvoor konden jongelui hun genot zoeken in een ‘Halle­luja Mega Nacht’, waar volgens de Berlijnse voorganger Bernd-Jürgen Hamann ‘de blijde bood­schap van Jezus Christus ook in de gevoelswereld van de opgroei­ende jeugd binnengebracht wordt’.

Al eerder is in Duitsland een Rave-Party in de kerk georgani­seerd om jongeren weer terug in de kerk te krijgen.
In februari van dit jaar bezochten ruim tweeduizend fans de Katharine kerk in Hamburg een Rave-Party, waar een nacht lang door middel van uitzinnige lichaamsbewegingen ‘het evangelie werd verkondigd’.