Volgens het Britse dagblad The Times zijn er 100 miljoen christenen in China. Dat betekent dat 1 op elke 10 burgers in het land een aanhanger is van het christelijk geloof.
Het zijn weliswaar schattingen, maar het werkelijke aantal zal er niet veel naast liggen. Dit aantal overtreft het aantal leden van de Chinese Communistische Partij dat rond de 74 miljoen ligt.

In China is het christelijk geloof in een strijd verwikkeld om de harten en hoofden van de 1,3 miljard inwoners. Volgens sommigen is het christendom in de wereldgeschiedenis nog nooit zo snel en in een relatief korte tijd nog nooit zo getalsmatig sterk gegroeid als in de Chinese Volksrepubliek.
Veel Chinezen hebben behoefte aan een geloof dat het vacuüm moet opvullen dat ruim zestig jaar marxisme en communisme hebben achtergelaten. Weliswaar heeft het taoïsme, de traditionele Chinese religie, nog zo’n 400 miljoen aanhangers, maar de snelst groeiende godsdienst in China is momenteel het christendom.
Volgens The Times verzamelt zich een groot aantal jonge, maatschappelijk succesvolle mannen en vrouwen in de hotels van Peking om gezamenlijk Bijbelstudies te houden, hoewel deze activiteiten die buiten de officieel door de staat erkende kerk georganiseerd worden, streng verboden zijn.
Met name in de grote steden groeit het aantal christenen onder hotel- en bankpersoneel en onder studenten en wetenschappers. Ook op het platteland van China begint de invloed van het christendom merkbaar te worden.
In een tijd van snelle maatschappelijke en sociale ontwikkelingen op het platteland zoeken vele families hun sociale contacten in christelijke gemeentes. De meesten kiezen voor de niet door de staat erkende huiskerken vanwege de grotere godsdienstige vrijheid. Maar zelfs de door de staat toegelaten en erkende kerkgenootschappen (protestantse en rooms-katholieke) tellen rond de 21 miljoen leden.

The Times noemt als voorbeeld een van de vele protestantse gemeentes in Peking geleid door Ezra Jin. Deze gemeente houdt per zondag minstens drie diensten met elk 300 tot 400 gelovigen.
“De toekomst van het christendom in China ziet er heel anders uit dan in het westen”, aldus Jin.
“Met name het christendom in Europa is zich aan het terugtrekken, maar in China groeit ze bovenmatig. De politieke leiding van het land begint door te krijgen dat christenen geen oppositionelen zijn, maar een stabiliserende kracht.”

Hier en daar vinden nog altijd vervolgingen plaats tegen christenen die zich niet willen aansluiten bij de erkende kerken. Zo werd de voorzitter van de niet-erkende kerk tijdens de Olympische Spelen buiten Peking verbannen. Volgens The Times wordt hij nog steeds scherp in de gaten gehouden en wordt zijn telefoon afgeluisterd. “De communistische autoriteiten haten mij, maar ik haat hun niet.”