Een Joodse rabbijn die verklaart dat Jahweh niet bestaat en dat de ge­schriften van het Oude Testament allemaal bedrog zijn. Een islamitisch theoloog die verklaart dat Allah niet bestaat, de Koran een grote leugen noemt en Mohammed als bedrieger voorstelt. Een hindoe die de Veda’s en andere geschriften kwalificeerd als oud vuil. Een boeddhist die afrekent met de werken van Boeddha. Onmogelijk?

In het christendom blijkt alles mogelijk. Gerd Lüdemann, profes­sor in de theologie uit het Duitse Göttingen stelt in zijn recente boek ‘De ketters’ dat de centrale leerstellingen van het christendom dienen te verdwijnen.
Voor hem is de Bijbel niet het Woord van God, Jezus niet Gods’ Zoon en de hele geloofsbelijdenis die de kerk eeuwenlang heeft vastgehouden wil hij het liefst afschaffen. De meeste gebeurtenissen in de Bijbel, maagdelijke geboorte, kruisiging, opstanding, hemelvaart, allemaal klets, hebben nooit plaatsgevonden. Daar kan geen enkel geloof op gebaseerd worden, volgens Lüdemann. Hij werpt de kerk schijnheiligheid en schizofrenie voor.

‘Onbegrijpelijk’, ‘niet te vatten’, zo verklaren enkele voorgangers van de Evangelische Kerk in Duitsland.
Op een toogdag zei Wilfried Reuter, de leider van een geestelijk toerus­tingscentrum in Krelingen, dat het hier gaat om het Zijn of het Niet-Zijn van de kerk. Dit zijn geen onbelangrijke kwesties.

Lüdemann, waarbij iemand als de theoloog Kuitert hier te lande volkomen bij in het niet valt, is verbijsterend genoeg betrokken bij de opleiding van aankomen­de voorgangers. Het is ontoelaatbaar dat dit soort leiders toeko­mende geestelijke leidslieden moeten vormen, aldus Reuter.

Inmiddels is Lüdemann door zijn verregaande ideeën voorlopig uitgesloten van het afnemen van examens van kandidaats-predikanten. Maar Reuter meent dat het kwaad zijn werk al gedaan heeft. Hij vergeleek het optreden van Lüdemann met industriële sabotage.

Opmerkelijk genoeg heeft de Evangelische Kerk nauwelijks gereageerd. Heeft zij nog wel de innerlijke kracht om dat te doen?