In het Tsjechische stadje Pobezovice (Ronsperg) is het voormalige kasteel dat in bezit was van Richard Coudenhove-Kalergi, de oprichter van de Pan-Europa beweging, gedeeltelijk gerestaureerd.
De restauratie komt tot stand met geld dat door de Duitse Pan-Europa Union en de stad Furth im Wald ter beschikking is gesteld. De burgemeester van deze stad, Reinhold Macho, is lid van de Beierse tak van de Pan-Europa Union.


Ook hebben de Duitse en Tsjechische regering financieel bijgedra­gen om de restauratie te verwezenlijken, evenals leden van de Tsjechische Pan-Europa Union en een aantal leden van de organisa­tie van verdreven Sudetenduitsers.
Dit meldt Pan-Europa Intern, de maandelijkse nieuwsbrief van de beweging.

De restauratie is niet alleen het gevolg van een toenemende belangstelling voor het leven en werk van Coudenhove-Kalergi, maar ook wil men over enkele jaren in het kasteel annex slotkapel een Europees documentatie- en congrescen­trum onderbrengen. Als eerste aanzet tot het centrum zal op 15 mei a.s. een gezamenlijke bijeenkomst plaatsvinden van Beierse en Tsjechische Pan-Europa leden. Dat is ook de dag waarop Johannes van Nepomuk, bescherm­hei­lige van Bohemen, vereerd wordt en aan wie het gerestaureerde kasteel gewijd is.

Het stadje Ronsperg dat vanaf de vorige eeuw een “kleine kosmopolitische wereld” temidden van het oplaaiend nationalisme vormde tussen Duitsers en Tsjechen, tussen Pan-Germanisme en Pan-Slavisme, speelde een belangrijke rol in het denken van Richard Coudenhove-Kalergi. Volgens Pan-Europa Intern moet Ronsperg als eigenlijke geboorteplaats van de Pan-Europese idee beschouwd worden.

Na de Tweede Wereldoorlog toen de Sudetenduitsers uit Tsjechos­lo­wakije verdreven werden en de aandacht voor de (Rooms-Katholie­ke) Pan-Europa idee geen belangstelling had van de communistische machthebbers, verviel het kasteel en werd het gebruikt als onderkomen voor Tsjechische legerofficieren.

Inmiddels is er ook een Duits-Tsjechisch gespreksforum opgericht dat bestaat uit 20 Duitsers en 20 Tsjechen en waarin de Duitse minister van buitenlandse zaken Klaus Kinkel een belangrijke rol speelt.
Kinkel heeft onlangs Bernd Posselt, vice-president van de Pan-Europa beweging, lid van het Europees Parlement voor de CSU en vice-voorzitter van de Sudetendeutschen Landmannschaft, tot lid van de coördinatie­raad van het forum benoemd. Het forum kent prominente persoonlijkheden uit de Duitse politiek: minister-president van Sachsen Kurt Biedenkopf; Antje Vollmer, vice-president van de Duitse Bundestag; Tomas Kraus, hoofd van de Federatie voor Joodse Burgers in Tsjechië; Hans Dietrich Genscher (FDP) en Ignatz Bubis, president van de Centrale Raad van Duitse Joden.

Het is opmerkelijk dat ook in andere Europese landen de belang­stelling voor Coudenhove-Kalergi toeneemt. In Parijs is onlangs een boulevard herbenoemd naar de oprichter van de Pan-Europa beweging. En ook de Duitse Richard Coudenhove-Kalergi Stiftung vertoont nieuwe initiatieven.

Coudenhove-Kalergi ontvouwde in zijn boeken de plannen voor een pan-Europees statensysteem dat uit moest lopen op een Pan-Euro-Aziatisch statenstelsel waarin eeuwigdurende vrede moest heersen. Ook was hij voorstander van een samensmelting van de Euro-Aziatische rassen om zodoende deze vrede te waarborgen.

Hoewel Coudenhove-Kalergi rooms was, was hij tevens lid van een vrijmetse­laarsloge, zoals een Oosten­rijks logeblad in 1994 vermeldde.