Het Belgische bedrijf IPS Power denkt de oplossing te hebben voor de invoering van het rijbewijs met strafpunten. Een rijbewijs dat de automobilist, die een overtreding maakt, bestraft door punten af te trekken van een vooraf bepaald cijfer. Dat daarbij het rijgedrag van de bestuurder volkomen transparant wordt en alle privacy doet wegsmelten als sneeuw voor de zon, zal de uitvinder van het rijbewijs een zorg zijn. “Geknoei met ons systeem is niet mogelijk”. De Vlaamse ministers zijn inmiddels enthousiast. Dit meldt de Belgische Financieel-Economische Tijd.

Het draait om een Europees digitaal rijbewijs dat vele taken van de politie in de toekomst moet kunnen overnemen. Het softwareprogramma ‘Smart License’ “beperkt het administratiewerk tot een strikt minimum”.
Volgens het Belgische dagblad “werkt IPS een systeem uit waarbij het rijbewijs wordt vervangen door een chipkaart die de vorm heeft van een kredietkaart. De chipkaart bevat alle persoonlijke gegevens van de chauffeur. Dat gaat van naam over adres naar bloedgroep en andere medische gegevens. Maar de kaart houdt ook het rijverleden van de bestuurder bij. Alle overtredingen die hij ooit maakte, kunnen door de rijkswachter onmiddellijk op de rijbewijskaart gelezen worden. Nieuwe overtredingen kunnen ter plaatse bijgevoegd worden. Het softwareprogramma bevat immers alle mogelijke overtredingen met de daaraan verbonden punten. Maakt de bestuurder een overtreding, dan worden de punten onmiddellijk afgetrokken en ziet de rijkswachter hoeveel er overblijven. Na vaststellen van de overtreding krijgt de bestuurder een document mee. Is hij niet akkoord met de aftrek van rijbewijspunten, dan kan hij dat aanvechten bij de bevoegde instantie, die eventueel de punten opnieuw op de kaart kan zetten.
Het rijbewijssysteem kan ook verbonden worden met de onbemande camera’s.
Op basis van de nummerplaat kunnen dan onmiddellijk punten afgetrokken worden. Het leuke aan het systeem is ook dat de rijkswachters op hun beurt gecontro­leerd kunnen worden door hun overste”.

Fraude blijkt niet meer mogelijk te zijn met deze rijbewijskaarten. Alle gegevens zijn versleuteld. In het vergrendelde geheugen komt naast privé- gevoelige informatie ook een digitale foto te staan. Zo kan de aangehouden automobilist meteen gecontroleerd worden of hij de rechtmatige bezitter van het voertuig is en waar hij zich op een bepaald moment bevindt.

Maar IPS Power gaat nog een stapje verder. Samen met de rijbewijskaart is het ook de bedoeling dat in elke auto een zwarte doos wordt ingebouwd. Deze registreert het rijgedrag van de laatste vier kilometer, zodat het rijgedrag tot op de seconde gereconstrueerd kan worden. Bij botsingen of snelheidsover­tredingen is geen discussie meer mogelijk.
Niet alleen de politie profiteert daarvan, maar zeker ook verzekeringsmaat­schappijen. “De zwarte doos is als het ware het elektronisch geweten van de chauffeur”, aldus directeur Mostmans van IPS Power, die alle ‘Big Brother is watching you’ angsten wegwuift.
“Als maatschappij moet je keuzes maken. Of de onveiligheid op de Belgische wegen, de vriendjespolitiek bij het wegwerken van verkeersovertredingen, de fraude met rijbewijzen enzovoort blijft bestaan, óf men maakt voor eens en altijd komaf met die wantoestanden. Dat laatste impliceert dan wel een heel stuk meer controle”.

De informationele privacy legt het keer op keer af tegen de maatschappelijke dwang om nog efficiënter en doelmatiger te opereren en om grote groepen mensen steeds systematischer te kunnen volgen.