“Milieuactivisten grijpen de hysterie rond de klimaatverandering aan om de vrije en spontane ontwikkeling van de mensheid te vervangen door een soort centrale (nu globale) planning. Dat vormt een bedreiging voor de vrijheid, democratie, markteconomie en welvaart”.


De Tsjechische president Vaclav Klaus beschuldigde vorige week in de Financial Times de milieubeweging ervan een gevaar voor de vrijheid te vormen. “Als iemand die het grootste deel van zijn leven onder het communisme heeft geleefd, voel ik me gedwongen te zeggen dat het grootste gevaar voor vrijheid, democratie, markteconomie en welvaart niet in het communisme ligt, maar in het ambitieuze milieuactivisme.

Het lijkt wel of de hele wereld dolgedraaid is. Het belangrijkste thema voor veel mensen is de klimaatverandering en de negatieve gevolgen hiervan.
Inmiddels zijn er vele onderzoeken geweest waarbij vastgesteld is dat de klimaatverandering slechts om tienden van een graad gaat en dan ook nog maar voor een bepaalde periode.
Het tijdelijk koeler of warmer worden van het klimaat in een bepaalde periode maakt deel uit van een veel grotere cyclische beweging die om de zoveel decennia terugkeert.
Maar omdat we nu met onze technologische en wetenschappelijke kennis exact kunnen bepalen hoeveel graden het ergens op aarde over een bepaalde periode warmer of kouder is geworden, wordt alles duidelijk meetbaar, inzichtelijk en afhankelijk van de politieke agenda bedreigender.

Met name de milieubeweging, die een politieke agenda voert, gaat met deze gegevens op de loop en presenteert voortdurend haar ondergangsvisie.
“De milieubeweging suggereert radicale maatregelen om iets aan het klimaat te doen, en om het onmiddellijk te doen”. Allemaal willen ze wat doen, de VN, de G8 en het hele scala aan milieu groeperingen.
“Rationele en vrijheidslievende mensen moeten reageren. De dictaten van politieke correctheid zijn strikt. En, niet voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid, wordt ons slechts één toegelaten waarheid opgelegd. De rest wordt verworpen”.
Klaus verder: “De hysterie over de klimaatverandering is een prima voorbeeld van het probleem van waarheid versus propaganda. Het vergt moed in te gaan tegen de ‘vastgestelde’ waarheid, hoewel heel wat mensen -met inbegrip van topwetenschappers – de kwestie van de klimaatverandering helemaal anders zien. Zij protesteren tegen de arrogantie van al wie de these van de algemene opwarming verdedigt en die toeschrijft aan de activiteit van de mens”.
Volgens de Tsjechische president hebben wetenschappers een belangrijke taak om hen bewust te laten zijn van de politieke gevolgen van hun wetenschappelijke opinies. Het zou hen sieren als ze “verplicht zijn hun politieke veronderstellingen en hun waarden bekend te maken en te zeggen in welke mate hun selectie en interpretatie van wetenschappelijk bewijs beïnvloeden”.

Maar van de milieubeweging moet Klaus inmiddels niets meer hebben. Volgens hem vertoont deze beweging pessimistische, destructieve en totalitaire tendenzen.
“De milieuactivisten dringen aan op onmiddellijke politieke actie. Zij geloven niet in de positieve langetermijneffecten van economische groei. Zij houden geen rekening met de technologische vooruitgang waarvan toekomstige generaties ongetwijfeld kunnen profiteren en met het bewezen feit dat hoe rijker een samenleving, hoe beter de kwaliteit van het milieu. Ze zijn malthusiaanse pessimisten”.

Instemmend citeert Klaus de Amerikaanse professor Richard Linzen van het Massachusetts Institute of Technology, die stelde dat “toekomstige generaties geamuseerd zullen vaststellen dat de ontwikkelde wereld in het begin van de 21e eeuw in een hysterische paniek sloeg over een algemene gemiddelde temperatuurstijging van een paar tienden van een graad, en op basis van grote overdrijvingen van hoogst onzekere computervoorstellingen gecombineerd tot een onwaarschijnlijke ketting van gevolgtrekkingen besloot het terugdraaien van het industriële tijdperk te overwegen”.

De hele kwestie rond de vermeende opwarming van de aarde gaat volgens Klaus “meer over sociale dan over exacte wetenschappen en meer over de mens en zijn vrijheid dan over de verandering van de gemiddelde temperatuur met enkele tienden van een graad”.
Volgens Klaus moeten we ons niet bang laten maken door “catastrofescenario’s die gebruikt worden om irrationele ingrepen in het leven van mensen te verdedigen of te promoten”.
“Elke onderdrukking van de vrijheid en de democratie moet worden vermeden”. (…) “Laten we ons verzetten tegen de politisering van de wetenschap en laten we ons verzetten tegen ‘wetenschappelijke consensus’ die altijd bereikt wordt door een luidruchtige minderheid, nooit door de zwijgende meerderheid”.

“In plaats van te spreken over ‘het milieu’, laten we er aandachtig voor zijn in ons persoonlijk gedrag”.

Bron: Financial Times, artikel overgenomen door De Tijd (België), 19 juni 2007