De republiek Turkije trekt steeds meer de aandacht, omdat het geleidelijk een grotere rol begint te spelen in het wereldgebeuren. Het is nog steeds voornamelijk een agrarisch land, maar de industrialisatie vordert gestaag. Er zijn zeven havensteden en meerdere vliegvelden. Land- en luchtmacht werken met ongeveer twee miljoen dienstplichtigen en beschikken over de modernste wapens.

In 1952 trad Turkije toe tot de NAVO. Op het ogenblik is de regering in Ankara in onderhandeling met de Australische regering om een verdrag af te sluiten voor militaire samenwerking. Officieren en onderofficieren zullen tijdens hun opleiding worden uitgewisseld, voor een allround oriëntatie, schrijft het Australische weekblad “The Bulletin”.


Binnenkort neemt Turkije in Afghanistan het commando over van Engeland, over de strijdkrachten van de Verenigde Naties (de peacekeeping force).

De Turken hebben Australië nadrukkelijk gevraagd haar aandeel van 1100 man te handhaven, in Afghanistan speciale troepen, plus twee Boeing 707 vliegtuigen van de Australische luchtmacht die in de lucht straaljagers en bommenwerpers van brandstof kunnen voorzien (zij hebben Kyrgyzstan als basis). In Diego Garcia zijn F/A 18 toestellen gestationeerd, die binnenkort worden afgelost door de Amerikaanse luchtmacht, die opdrachten boven Afghanistan uitvoert. Enige Orions worden door Australië in reserve gehouden. De regering van Turkije heeft bij herhaling onderstreept, dat haar deelname bewijst, dat er een oorlog aan de gang is tegen het terrorisme en de Al-Qaeda organisatie, die de wereld bedreigen; dus niet het Westen tegen de Moslims.
Turkije heeft een bevolking die voor het grootste deel uit volgelingen van de islam bestaat, maar het heeft geen Moslimregering, en het is kandidaat voor lidmaatschap van de Europese unie, hoewel dat nog wel enige jaren kan duren voordat het zover is (dus niet in de eerste groep van tien landen die op de lijst staan voor 2004).

De regering van Australië staat geheel achter de USA in de strijd tegen het terrorisme en handhaaft (roteert) haar manschappen overzee, ondanks de niet geringe kosten, die hieraan zijn verbonden.
Men heeft sympathie voor de activiteiten van de Turken. Zoals ook hun deelname aan de jaarlijkse ANZAC herdenking van de gevallenen in de beide wereldoorlogen, waar duizenden mensen aan deelnemen.

Op commercieel gebied levert Australië alle onderdelen voor de vliegtuigen van de Turkse luchtmacht. Australische militairen bemannen de grens tussen Grieken en Turken op het eiland Cyprus met veel succes; de “groene lijn” wordt niet overschreden. Turkije heeft een overeenkomst met Israël, waardoor luchtmachtofficieren van Israël kunnen trainen in Turkije.
De betrekkingen tussen beide landen bestaan reeds jaren en zijn zeer vriendschappelijk. Bovendien heeft Ankara een defensiepact met Pakistan, en handelsafspraken met India. De Amerikanen mogen de luchthavens van Turkije gebruiken. De grens met Irak wordt zwaar bewaakt en er worden regelmatig gevechten gesignaleerd met Koerdische stammen in dat gebied. De Turkse defensie zal uiteraard van groot belang zijn als het tot een gewapend conflict van de USA met Irak komt.