Het laatste voorbeeld van islamitische onverdraagzaamheid leverde de Turkse krant ‘Turkiye’ onlangs in een artikel over het christendom.
Met karakteriseringen als ‘zwakzinnig’, ‘erbarmelijk’ en ‘het verstand en de rede weerspre­kend’, heeft de krant die in Istanbul verschijnt de aanval op het christelijk geloof geo­pend. Dit meldt Idea Spektrum in een van zijn laatste uitga­ven.

De redacteur die als ‘expert’ van het christelijk geloof wordt opge­voerd, vindt het idee dat Christus zich heeft opgeofferd tot vergeving der zonden, maar niets. “Voor de vergeving der zonden is zoiets niet nodig geweest, te meer daar elke pries­ter zondige mensen absolutie toekennen kan”, aldus Turkiye. “Even onlogisch is, behalve het feit dat God Zijn Zoon opof­ferde, het concept dat mensen van de geboorte af zondaren zijn”.
Volgens de redacteur van Turkiye komen steeds meer christelij­ke missiona­rissen in de problemen omdat zij de tegenspraken in het christendom niet kunnen verkla­ren. “Geen enkele ontwikkel­de moslim laat zich door zulke tractaten afkomstig van chris­telijke groeperingen van de wijs brengen”.
Turkiye geeft zijn lezers nog een wijze raad mee: “Christenen geven hun geloof op zodra zij een goede opleiding hebben genoten, terwijl moslims slechts uit onwetenheid van hun geloof afstappen”.

Turkiye heeft in Turkije een oplage van ruim een half miljoen exempla­ren, en wordt ook in West-Europa gedrukt in een oplage van ruim 65.000 exempla­ren.