Vanaf de dag dat Jitschak Rabin werd vermoord, heeft het van de socialisti­sche kant beschuldigingen geregend tegen al degenen die het niet eens waren met de politiek van de regering in Jeruzalem. Dat is nog niet veranderd, maar er zijn vreemde dingen ontdekt, die een heel ander licht werpen op de zaak.
Sarah Honig en Liat Collins schreven daarover in ‘The Jerusalem Post’ (internationale editie).

Er is een zekere Avishai Raviv aan het werk geweest als een soort ‘agent provocateur’, die jonge mensen ophitste tegen de persoon van Rabin. Hij is de leider van een groepje met de naam ‘Eyal’, betaald door de algemene geheime dienst van de regering.
Kennelijk was het doel, alles wat ‘rechts’ was in het land zwart te maken en als gevaarlijk te brandmerken. Zó heeft destijds ook de ‘Tsjeka’ van Lenin in Rusland gewerkt, en ving daarmee vele tegenstanders van de communisten in haar netten.

Er zijn ook een paar jongers gearresteerd, behorend tot een ander groepje, de ‘Kahane Chai’, die contact hadden met Raviv, en een spotprent hadden verspreid van Rabin in SS-uniform (foto-montage).
Uit deze ontdekkingen blijkt dat de conservatieve Likoed partij niets te maken had met de moordenaar of rechts-extremisme, zoals door de socialisten is gesuggereerd.

De voorzitter van de Likoed, Binyamin Netanyahoe, heeft dan ook in de Knesset (het parlement in Jeruzalem) gezegd dat de socialisten veront­schuldigingen behoren aan te bieden voor hun laster. Hij stelt vast dat de regering ten onrechte al sinds maanden leden van de Likoed uitscheldt, en zegt dat zij een geest van haat in het leven roepen die tegen het ‘vredes­proces’ is.
Maar de geheime dienst is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de eerste minister, en zij heeft onmiskenbaar verdeeldheid gezaaid, welbewust georganiseerd, de toekomst van Israël in gevaar brengend. Aldus voorzitter Netanyahoe.

De ‘Eyal’ drong er na de moord op Rabin bij verschillende journalisten op aan dat zij met beschuldigende vingers naar de Likoed-leden zouden wijzen, of op zijn minst over ‘Joodse extremisten’ zouden spreken. Dus, nadat ‘Eyal’ zelf het vuur had opgestookt, waar de moord uit voortkwam.
Voorzitter Netanyahoe wordt in zijn mening gesteund door rabbi Benny Elon, en vindt het vreemd dat de regering een officiële verklaring liet verschij­nen waarin wordt gezegd dat: AExtremistische, gewelddadige, racistische en terroristische organisaties zijn een ernstig gevaar voor Israëls democrati­sche regering, de veiligheid van de staat, het welzijn van de bevolking: het kabinet zal er werk van maken, hen buiten de wet te stellen@. Maar de informant van de geheime dienst, Raviv, wordt toegestaan zijn handen in onschuld te wassen…

De rabbi vraagt zich af of er elementen in de samenleving zijn, zoals een groep die verbonden is met een overheidslichaam, op wie de woorden van de regering niet van toepassing zijn. Niet alleen van de ‘Eyal’, maar ook bijvoor­beeld van ‘Het zwaard van David’, die bekend hebben moorden te heb­ben gepleegd.