Een onderzoek onder 6000 Bijbellezers door de Amerikaanse christelijke boekuitgever Chrossway toont aan de gemiddelde Bijbellezer elke maand zo’n 24 keer in de ochtend in de Bijbel leest. Er wordt veel vaker in het Nieuwe Testament gelezen dan in het Oude Testament. De profetische boeken vindt de Bijbellezer het allermoeilijkst. Dat schrijft Dirk van Genderen op de site www.christelijknieuws.nl

Hoewel het een onderzoek in Amerika betreft, zijn de uitkomsten toch ook voor ons interessant.
De meeste Bijbellezers vinden de ochtend het meest geschikt om hun Bijbel te lezen, daarna volgt een groep die ervoor kiest aan het einde van de ochtend in hun Bijbel te lezen. Een derde groep doet het aan het einde van de middag en de kleinste groep kiest voor de avond als meest geschikte tijd.

Vrouwen lezen vaker ‘gewoon’ de Bijbel, mannen gebruiken vaker commentaren bij het lezen van de Bijbel.
In de maand van het onderzoek werd het Bijbelboek Nahum het minst gelezen, Mattheus en de Psalmen het meest. Als in het Oude Testament wordt gelezen, wat duidelijk minder vaak gebeurt, is dat het vaakst in Genesis, de Psalmen, Spreuken en Jesaja.
De meest populaire boeken in het Nieuwe Testament zijn Mattheus, Markus, Lukas, Johannes, Handelingen en Romeinen.

Als grootste hindernissen om de Bijbel te lezen, worden genoemd: geen tijd, gebrek aan motivatie en discipline, een gevoel van intimidatie en de moeilijkheid om het gelezene toe te passen in het dagelijkse leven.

Overgenomen van: www.christelijknieuws.nl (Oorspronkelijke bron: Christian Headlines)