Moshe Kohn beklaagt er zich over in ‘The Jerusalem Post’ (in­ternational edition), dat allerlei personen het hem kwalijk nemen, dat hij blijft jammeren over het ‘vredes-accoord van Oslo’. Hij wijst erop, dat het de staat Israël in een slechte­re situatie heeft gebracht dan ooit eerder is gebeurd, sinds de Palestijnen begonnen de Joden hun bestaan te betwisten…

Er is geen eind gekomen aan de lawine van leugens en schimp­scheuten, in vele publicaties van de Arabieren, offi­cieel en onofficieel, bij elke mogelijke gelegen­heid. Deskun­digen hebben Moshe Kohn verteld, dat de negatieve houding van de Moslims (Arabieren) karakteristiek is voor hun aard. Wel, hoe zullen ze dan ooit ‘vredes-partners’ kunnen zijn? Ze geven er helemaal geen blijk van, dat ze ernaar verlangen partners te worden, in welk opzicht dan ook…

In het weekblad ‘Yediot Aharonot’ heeft generaal Yisrael Tal (een socialist) in een interview aan Yossi Ben-Aharon verteld, dat het bewapenen van de Palestijnse politie een blunder is geweest, maar overigens “zonder die politie zou het accoord een voortijdige dood zijn gestorven”. De bedoeling was, dat die politie voortaan de terroristen zou achtervolgen. Er is niets van terecht gekomen. De terreur is onafge­broken verder gegaan en de bewijzen stapelen zich op, dat de hele Palestijn­se Authoriteit de terreur-organisatie ‘Hamas’ steunt, openlijk geprezen door voorzitter Yasser Arafat. Hij laat het geboefte zelfs onderdak verlenen…

Bij botsingen met Israëlische soldaten, staan de Palestij­nen meteen klaar om hun wapens op hen te richten, terwijl zij bevel hebben zoveel mogelijk schieten te vermij­den. Daardoor worden de Palestijnen steeds brutaler. Aldus Yossi Ben-Aharon. Hoe lang kan de regering in Jeruzalem doorgaan, zichzelf voor de gek te houden?
De opperbevelhebber Amnon Lipkin-Shahak, die onlangs met pensioen is gegaan, zou er goed aan doen, toe te geven dat zijn advies t.a.v. Oslo destijds fout was. Dan kunnen de gelederen worden gesloten voor de grote moeilijkheden, die Israël te wachten staan. Aldus Yossi Ben-Aharon… Er is te veel verdeeldheid onder de Joden… De huidige generatie komt uit scholen, die hebben gefaald in het overbruggen van de kloven en hen niet realistisch hebben voorbereid op het verder opbouwen en verdedi­gen van Israël, zegt prof. David Newman (Ben-Goerion universiteit)…

In de Amerikaanse publicatie ‘Flame’ wordt de vraag beant­woord, hoeveel vijanden Israël nu tegenover zich heeft. Name­lijk 21 Arabische landen, met 200 miljoen mensen, verdeeld over een hoeveelheid land, groter dan de Verenigde Staten van Amerika. Zij zijn bezeten van haat tegen de kleine staat Isra­l, die slechts 5 miljoen inwoners heeft. De fanatiekste regeringen onder hen beschikken over nucleaire wapens, vergif, chemische en biologische wapens. ‘Flame’ stelt, dat als Israël Samaria (de ‘WestBank’) en de Golan heuvels opgeeft, dat zelfmoord betekent. Zo lang de onverdraagzaamheid van de Moslims voortduurt, komt er geen vrede in het Midden-Oosten.

Iran vormt in toenemende mate een bedreiging, met raketten die Israël kunnen bereiken, zegt de minister van defensie van Israël, Yitzhak Mordechai. De ‘Shihab-3 missile’ is 16 meter lang en vliegt met een snelheid van 7000 kilometer per uur door de lucht, op een hoogte van 250 kilometer boven de aarde en een explosieve lading van een ton (desgewenst een atoom­bom). De regering in Jeruzalem heeft er opnieuw bij de Russen op aangedrongen, op te houden met Iran hiermee te ‘helpen’…

De gewezen premier Shimon Peres heeft tijdens een bezoek aan de koning van Jordanië bevestigd, dat Israël atoomwapens bezit voor haar verdediging en om toekomstige aanvallers bij voor­baat af te schrikken.