Ook in Israël wordt de vrijheid van Christelijke zendelingen en Messias-belijdende Joden ingeperkt. De orthodoxe Joden, die altijd al vijandig tegenover het Christendom gestaan hebben zijn met 25 % vertegenwoordigd in het Parlement, de Knesset.

De Ministeries van Godsdienst en Binnenlandse Zaken worden door hen bestuurd. Zij hebben nu een machtsbasis om Christe­lijk zendingswerk te verbieden en gelovigen te vervolgen. Zij zijn zeer actief met het winnen van mensen voor hun standpun­ten.
Speciale radiostations zijn hiervoor opgericht. Er is spr­ake van een herleving van het Judaïsme onder de liberale Joden.

Onlangs kregen twee Zuid-Afrikaanse zendelingen die op de hoogvlakte van Golan gearbeid hadden bevel om binnen drie dagen het land te verlaten. Een in Israël geboren Messias-belijdende Jood kan niet het land uitgezet worden, maar ondervindt op andere wijze tegenstand. Een groepje Joden dat een gods­dienstige bijeenkomst belegd had in Kirjath Gath werd uit elkaar ge­jaagd. Hun Bijbels en andere lectuur werden in beslag genomen.

Even buiten Tel Aviv is een groep kinderen die deelgenomen had aan een Christelijk kamp door de politie voor ondervraging aangehouden. Hun namen en adressen zijn opgeschreven en hun ouders kregen een oproep om zich op het politiebureau te melden. Zij moesten vervolgens een reden geven voor het feit dat zij toelieten dat hun kinderen onderwijs kregen in de Christelijke leer.
De wet verbiedt kinderen godsdienstig onderwijs te geven in een andere godsdienst dan de Joodse. Wie die wet overtreedt kan een boete of gevangenisstraf oplopen.
De praktijken van de orthodoxe groepering doen sterk aan de voormalige Russische geheime politie, de KGB denken.

Momenteel wordt een wet voorbereid om alle Christelijke evangelisatiearbeid in Israël te verbieden. Vele Messias-belijdende Joden afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie emigreren naar Canada. De achterblijvenden voelen zich als de Joden die in de Dertiger Jaren in Duitsland achtergebleven waren, toen vele anderen waren uitgeweken.
aldus Prof.J.S.Malan in het Zuid-Afrikaanse tijdschrift ‘Die Basuin’.