Door de Duitse farmaceutische kartels is er enkele jaren geleden een organisatie opgericht met de naam Codex Alimentarius Commissie. Dit is een orgaan van de Verenigde Naties dat de belangen van West-Europese farmakartels behartigd.
Deze Codex Alimentarius Commissie heeft als doel “alle gezondheidsinformatie op het gebied van vitaminen te verbieden en de vrije beschikbaarheid van natuurlijke therapieën wereldwijd tegen te gaan”. Jaarlijks komt deze commissie bijeen.


Deelnemers aan deze commissie bijeenkomsten zijn de Europese ministers van Volksgezondheid en geselecteerde voedingsdeskundigen.

Dr. Matthias Rath, Duits Nobelprijswinnaar en al jarenlang actief als strijder tegen de misdadige praktijken van de farmakartels, volgt de ontwikkelingen van de Codex Alimentarius Commissie en de activiteiten van de farmakartels met argusogen.
De farmakartels hebben in zijn visie een allesbeheersende greep op de gezondheidszorg omdat zij bepalen welke geneesmiddelen er op de markt komen en welke niet. Dat daarbij niet de gezondheid van het individu op de eerste plaats staat, maar de commerciële belangen en de winsten van de farmakartels is een feit.

De commissie die in 2001 in Bonn bijeenkwam, heeft besluiten genomen die wereldwijd gelden.
Zo zouden “alle gezondheidsuitlatingen betreffende de preventieve en helende werking van vitaminen en andere natuurlijke stoffen verboden moeten worden, wettelijk en geldend voor alle lidstaten van de VN”. En ook: “Alleen die natuurlijke producten die tegemoet komen aan de veel te lage productierichtlijnen van het farmakartel mogen in de toekomst op de markt gebracht worden”. “Landen die weigeren de besluiten van deze ‘Codex commissie’ als bindende wetten aan te nemen en door te voeren, zullen bestraft worden met economische sancties binnen het kader van de VN, dus met een internationale handelsboycot”

In januari 1998 sprak Rath met de Amerikaanse afgevaardigde van deze commissie, Peter DeFazio. Het werd duidelijk dat de farmakartels de industrie dwingen haar kant te kiezen door te dreigen met economische sancties. Hij doelde met name op Microsoft, Volkswagen en Sony.

Volgens Rath hebben de farmakartels en haar politieke belangenvertegenwoordigers blijkbaar de oorlog verklaard aan de gezondheids- en levensbelangen van de gehele mensheid.
“Het bericht dat in de dierenwereld geen hartinfarcten voorkomen omdat dieren voldoende vitamine C produceren, zal onvermijdelijk leiden tot het instorten van een miljardenmarkt aan cholesterolverlagers, bètablokkers, calciumantagonisten en andere hartbloedsomloop medicijnen”.

De farmaceutische industrie verdient jaarlijks honderd miljard dollar aan het verkopen van medicijnen voor voortdurende ziekten. Deze medicijnen verlichten misschien de symptomen, maar ze genezen de ziekte niet.
Deze industrie heeft zich tot doel gesteld geld te verdienen aan het voortbestaan van ziekten. De genezing of uitbanning van een ziekte leidt tot het instorten van een miljardenmarkt aan farmaceutische preparaten.

Tegelijkertijd houdt de farmaceutische industrie openbare informatie zoveel mogelijk achter over de effecten en risico’s van voorgeschreven medicijnen en worden medische doorbraken onderdrukt, levensgevaarlijke bijwerkingen doodgezwegen of openlijk ontkend, zoals al diverse malen in Duitsland en andere landen is gebeurd.

Het zijn de economische belangen van de farmakartels die er de voornaamste reden van zijn dat er geen medische doorbraak is geweest betreffende het onder controle houden van de meeste volksziekten, zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, hartzwakte, diabetes, kanker en osteoporose. Hierdoor kunnen volgens Rath epidemieën op wereldwijde schaal verder doorwoekeren.