AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Het Saoedische vredesinitiatief is alleen maar een diplomatieke bevlieging; de Arabische publieke opinie zal dit voorstel nooit erkennen. Vertegenwoordigers van de Arabische Liga veranderen het “Saoedische initiatief” tot een “vredes”-verdrag met Israël. Bepaalde groepen binnen de joodse staat haasten zich om dit nieuwe idee te bejubelen, waarbij ze zelfs beweren dat het nieuwe initiatief belangrijk zou zijn voor Israël. Echt waar?

Dit meldt Guy Bechor, Israëlisch Midden-Oosten deskundige verbonden aan Herzliya, kenner van het Arabische recht en politiek commentator in zijn onderstaand commentaar.

Een feit is dat de Arabische Liga in de politieke realiteit geen effecten heeft. In feite werd het nieuwe initiatief genomen door het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken om de invloed van Caïro in de Arabische wereld te vergroten. Er is niets pan-Arabisch aan. De interventie-initiatieven van de Arabische Liga in de Syrische burgeroorlog hebben gefaald; bovendien is Noord-Afrika buiten controle geraakt, net zoals Irak en Libanon.

De enige manier waarop de Arabische Liga kan laten zien dat hij “belangrijk” is, bestaat uit het inzetten van anti-Israëlische maatregelen, die ertoe moeten dienen om ten gunste van een andere bedachte constructie – de Palestijnen – een wig te drijven tussen de joodse staat en zijn belangrijkste bondgenoot, de VS. Dit leidt ertoe, dat de ene bedachte constructie – de Arabische Liga – een andere bedachte constructie – de Palestijnen – stimuleert en dat alles vindt plaats in samenwerking met het Amerikaanse ministerie van buitenlandse Zaken.

Het was de Arabische Liga die ervoor gezorgd heeft dat de Palestijnse vluchtelingen uit het land Israël geen staatsburgerschap kregen in de Arabische landen; het was de Arabische Liga, die een economische boycot tegen Israël heeft besloten, die tot op de dag van vandaag geldt; en het is de Arabische Liga, die tot op de dag van vandaag literatuur met de meest denkbare vreselijke hetze tegen de joodse staat publiceert. Ja, tot op de dag van vandaag verbreidt de Arabische Liga de “Protocollen van de Wijzen van Sion” en gelijksoortige antisemitische werken. De leden van de Liga accepteren Israël niet en wijzen iedere verzoening van de hand. Ondanks de verzoeken van de Amerikanen weigeren ze zelfs gestes van goede wil tegenover Israël.

Wie vertegenwoordigt de Arabische Liga? Dit zijn intussen alleen nog maar de regimes van de soennitische landen, of wat van hen is overgebleven. De sjiitische landen – Irak, Syrië, Jemen en Libanon – werken niet meer met de Liga samen. Dat betekent, dat als Israël vrede zou sluiten met de soennitische landen, de vraag blijft wat de sjiitische landen doen. We zouden niet moeten vergeten dat ieder territorium, waaruit de Israel Defense Force (IDF) zich terugtrekt, onmiddellijk door gewapende salafisten uit de hele Arabische wereld wordt bezet – zoals al het geval is in de Sinaï en in Syrië. Wie zou Israël te hulp snellen als het aangevallen wordt? De strijders van de “vrede minnende” Arabische Liga?

Bovendien vereist iedere verandering van het Arabische initiatief volgens de voorschriften van de Arabische Liga een stemming onder de hoofden van de Arabische landen of, op z´n minst, hun ministers van Buitenlandse Zaken. Maar dit zal nooit gebeuren, omdat geen enkele Arabische leider ooit ten gunste van zo´n verandering zou stemmen. Dit initiatief was nooit meer dan een diplomatieke bevlieging en de Arabische publieke opinie zal dit nooit accepteren. In werkelijkheid hebben de Arabische media nauwelijks iets bericht over de verandering van het initiatief, omdat het kunstmatig van aard is. Het “verbeterde” initiatief is een poging om Israël opnieuw in de hoek te dringen.

Overgenomen van: www.brabosh.com