Door Bill Wilson, hoofdanalyticus van Koeng’s International News.

De vrije wereld die erop vertrouwd hebben dat de VN waakt om verspreiding van kernwapens te voorkomen, is verraden, niet alleen door het niet op zijn taak berekende Internationale Atoomenergie Agentschap, de nucleaire waakhond van de VN, maar ook door de corrupte belangenverstrengeling gedemonstreerd door China en Rusland die elke actie tegen Iran of Noord-Korea blokkeerden Het type en schaduw van de ene wereldregering, de Verenigde Naties hebben de verspreiding van atoomwapens en atoomtechnologie naar landen die het terrorisme steunen oogluikend toegelaten.

24 november 2004 na een bezoek aan Peking laat in de avond kondigde aan dat China zal verhinderen dat de VS de kwestie van de Iraanse atoomenergie  op de veiligheidsraad van de VN zou brengen. Intussen had het hoofd van het Internationale Atoomagentschap, Mohammed El Baradei, een Moslim van Egyptische afkomst op 23 november 2004 gezegd, dat hij niet geloofde, dat de radicale Islamitische terreurstaat Iran atoomwapens ontwikkelde. El Baradei zei: Ik wil niet voetstoots aannemen dat het om een wapenprogramma gaat, tenzij ik zie dat nucleair materiaal voor zulk een programma aangewend wordt of een duidelijk bewijs zie dat het om een bewapeningsprogramma gaat. En zover is het nog niet.”

Nadat hij in 2005 de Nobelprijs voor de vrede ontvangen had om zijn inspanningen om de verbreiding van atoomwapens te voorkomen zei El Baradei nu dat de wereld een nieuw plan moet maken tegen de verbreiding van atoomwapens, ontwikkeling van atoomenergie moert toelaten. Het nieuwe plan voorgesteld door El Baradei zou de VN verreikende bevoegdheden geven over alle naties en hun legers. El Baradei zei dat het nieuwe raamplan alle landen dient te verplichten om alles omvattende waarborgen te maken en  het toegevoegde protocol aan het Non-Proliferatieverdrag na te leven, dat onaangekondigde inspecties toelaat. In het raamplan moet ook snelle vorderingen naar nucleaire ontwapening, een stevig internationaal veiligheidsregiem en een effectieve en wereldwijde atoomveiligheidsregiem inhouden.

Openbaring 13: 13 spreekt van een wereldregering, met aan het hoofd de antichrist die regeert over elke stam, taal en volk. In hetzelfde vers staat: En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen.” Door middel van energie, nucleaire energie, zetten  de VN een stap om de internationale veiligheid te controleren.. Rusland en China hebben daar geen moeite mee, want zij zijn niet van plan om zich aan de regels te houden. Al meer dan twee jaar kunnen Iran en Noord-Korea ongestuurd hun gang gaan met hun atoomprogramma’s, dank zij Rusland, China en de VN. Dit verraad en de samenzwering blijken zich aan de  aandacht van de Amerikaanse voormannen te onttrekken, die vertrouwen op het stelsel van de VN. Wij moeten ons wenden naar Jezus Christus, onze Beschermer om aan onze voormannen wijsheid te geven en genade aan onze landgenoten.