Het klassieke herkenningsteken van New York is ongetwijfeld het vrijheidsbeeld. Dit in totaal 93 meter hoge monument op Liberty Island in de haven van New York, geldt wereldwijd als symbool van vrijheid en democratie. Het vrijheidsbeeld wordt gezien worden als een gift van het Franse volk aan het Amerikaanse volk.
Dit meldt onlangs het vrijmetselaarstijdschrift Schweizer Freimaurer Rundschau.

De door een diadeem met zeven stralen gekroonde vrijheidsgodin staat op de verbroken keten der slavernij. In de gegeven rechterhand draagt zij een bij duisternis brandende fakkel. Deze fakkel of toorts, het boek dat zij draagt en de zevenpuntige ster verwijzen naar de aloude vrijmetselaarssymboliek.
In de linkerhand heeft zij een inscriptie met de datum van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring: 4 juli 1776.
Het overgrote deel van de opstellers van deze Onafhankelijkheidsverklaring waren vrijmetselaren.

Voor miljoenen immigranten die per schip in de Verenigde Staten arriveerden was het vrijheidsbeeld het eerste wat ze van de nieuwe wereld zagen. Slechts weinigen weten dat dit een creatie van vrijmetselaren is.
De schepper ervan, de Franse beeldhouwer Frederic Auguste Bartholdi, was een vrijmetselaar.
Alexandre Gustave Eiffel, die later de Eiffeltoren in Parijs zou bouwen, heeft de stalen draagconstructie voor het vrijheidsbeeld ontworpen. Ook hij was een vrijmetselaar. Franse vrijmetselaars zamelden het geld in voor het beeld. Amerikaanse vrijmetselaren financierden de sokkel.

In 1875 werd er een gezamenlijk Frans-Amerikaans comité opgericht om de verdere financiering van het vrijheidsbeeld rond te krijgen. Bartholdi was lid van dit comité, evenals Oscar de Lafayette en graaf de Toqueville. Alle leden van het comité waren vrijmetselaars.
Ook de voorbereidende werkzaamheden genoten de grote belangstelling van de Amerikaanse loges.

Het eigenlijke beeld is vijftig meter hoog. De Grootloge van New York legde de eerste steen voor dit unieke werk.
Het werd uit 300 gehamerde koperplaten in Parijs vervaardigd. De onderdelen werden met een Frans fregat naar Amerika verzonden waar deze in New York aaneengeklonken werden over de stalen draagconstructie.
Het geheel staat op een reusachtige sokkel van beton. In 1886 werd het beeld in de haven geïnstalleerd en ingewijd.
Tijdens de inwijding liepen gedurende twee uur de New Yorkse loges uit om de inwijdingsfestiviteiten te begeleiden.
Op 28 oktober van dit jaar hoopt de Ellis Island Foundation het honderdjarig bestaan te vieren.

Bartholdi werd op 2 augustus 1834 in Colmar, Elzas, geboren.
In 1836 belandde hij in Parijs, waar hij zijn jeugd doorbracht en beeldhouwer werd. Als vrijmetselaar was hij lid van de Loge Alsace-Lorraine in de Franse hoofdstad. Bartholdi heeft in zijn eigen loge diverse lezingen over het ontstaan van ‘Miss Liberty’ gehouden. In 1880 werd hij tot de meestergraad in zijn loge verheven.
Op 4 oktober 1904 nam hij in Parijs afscheid en verdween. Zijn lichaam is nooit gevonden. Men neemt de dag van zijn verdwijning aan als zijn sterfdag.

Ook in het Amerikaanse vrijmetselaarsblad Scottish Rite Journal verschenen in de jaren negentig enkele informerende artikelen over ‘Miss Liberty’.
Er is zelfs een prijs naar het Ellis Island genoemd, de Ellis Island Medal of Honor, die jaarlijks uitgereikt wordt aan vrijmetselaars die zich verdienstelijk voor de maatschappij hebben gemaakt.
Andere prominenten die deze onderscheiding hebben gehad waren onder andere Peter G. Peterson, voormalig Amerikaanse minister van handel, de Texaanse senator Phil Gramm, Stephen G. Breyer, lid van het Hooggerechtshof en Raymond L.Flynn, voormalig Amerikaans ambassadeur in het Vaticaan.

In 1982 besloot de toenmalige Amerikaanse president Ronald Reagan dat het vrijheidsbeeld grondig gerestaureerd moest worden. Reagan stelde Lee Iacocca, destijds topman van Chrysler en Ford, als hoofd aan van deze commissie die de werkzaamheden moest uitvoeren in samenwerking met de The Statue of Liberty-Ellis Island Foundation, die momenteel het beheert voert over het vrijheidsbeeld.