Begin augustus dit jaar is er in het West-Afrikaanse land Ivoorkust een Opperste Raad der Vrijmetselarij (Surpreme Council) opgericht van de Schotse Ritus (een systeem van hogere graden binnen de vrijmetsela­rij). Daarmee is Ivoorkust het tweede land na Zuid-Afrika waar de vrijmetsela­rij een Opperste Raad heeft ingesteld.


Dit meldt de  ‘Scottish Rite Journal’, dat uitgegeven wordt door de Amerikaanse Schotse Ritus vrijmetselarij, in zijn oktobernummer.

Bij de ceremoniële plechtigheid in de stad Abidjan waren de grootmeesters van de diverse landen bijeengekomen.
Naast de Zuid-Afrikaanse Schotse Ritus vrijmetselaar William H.A. Klempt­ner, waren ook de belangrijkste logebroeders uit Portugal, Argentinië, Polen en Canada aanwezig. Tijdens deze gelegenheid werden er in totaal negen vrijmetselaars verkozen die de ‘Supreme Council’ van Ivoorkust mogen bezetten. De voorzitter van de Raad en daarmee de machtigste vrijmetselaar in Ivoorkust is Clotaire Coffie. Eerder in zijn carrière was hij ambassa­deur in Duitsland.
Een ontmoeting met het staatshoofd van Ivoorkust, Henri Konan Bédié, ging op het laatste moment niet door.

De plannen voor de oprichting van een ‘Supreme Council’ waren reeds in  november 1995 op het hoofdkwar­tier van de NAVO in Brussel besproken. Daarbij waren hoge Amerika­nen aanwezig.
Binnen de NAVO bestaat er een vrijmetselaarsnetwerk dat ‘Scot­tish Rite Military Bodies’ genoemd wordt, en dat zich uit­strekt over de meeste Europese landen. Ook Schotse Ritus-vrijmetselaars uit niet-NAVO landen worden daar uitgenodigd. Daarnaast bestaan er aparte Amerikaans-Canadese en Britse vrijmetse­laarsloges. Duitsland is een van de belangrijkste landen die deze netwerken onderdak biedt. Daarbij is de stad Heidelberg het belangrijkste centrum in de Bondsrepubliek.