In het maandblad ‘The Schwarz Report’ (Colorado, USA) herinnert John Stormer aan het alarm dat in de internationale pers sloeg, toen in het jaar 2000 in Oostenrijk de ‘Vrijheids Partij’ na de verkiezingen dreigden deel te gaan uitmaken van de regering. De leider, Jörg Haider, had namelijk sympathie voor de Nazi Partij.

De landen van de Europese Unie dreigenden met allerlei sancties en boycots tegen Oostenrijk. Haider trok zich terug en niemand hoorde er meer van.
Maar, slechts enkele weken later werd Wladimir Poetin in Rusland gekozen als nieuwe president, en er werd gezwegen. Men vergat, dat Poetins vader een Nazi was geweest, dat Poetin zelf een veteraan was van de KGB (FSB), waar hij 16 jaar voor werkte. In ‘Insight’ schreef J.Michael Waller: “Het eerste wat hij deed, was KGB-vrienden benoemen in sleutelposities en andere leden inzetten voor binnenlandse spionageactiviteiten.“

Op 20 december 1998 vierde Poetin voor de televisie het feit, dat het 81 jaar geleden was dat de Tsjeka werd ingesteld, de voorloper van de KGB. Hij sprak in termen van nostalgie over de gouden dagen van de politiestaat van de Sovjet-Unie! Geen kwaad woord over de praktijken van de Tsjeka, de KGB, enz.

Op 21 december van het volgende jaar gaf Poetin een receptie voor trouwe partijleden om te vieren dat het 120 jaar geleden was dat de massamoordenaar Josef Stalin werd geboren. De pers in Europa zweeg weer. Sommigen zeiden: “Maar dat zijn niet echt meer communisten” (sic)… En waarom is Poetin er dan lid van gebleven? (Hij toonde zijn identiteitskaart van de partij bij de verkiezingen)…

Michail Gorbatsjow gaf toe, dat Poetin “autoritaire trekjes” had, “maar daar hoeven gewone mensen toch niet bang van te zijn”… Wel, waarom benoemde Poetin dan 10 leden van de geheime politie (voorheen KGB) om een ideologische politiemacht binnen het leger op te richten, en een veiligheidsdienst om alle e-mail en Internet in Rusland te controleren?

De weduwe van de atoomgeleerde Andrei Sacharow merkte desgevraagd op: “Het betekent, dat Rusland weer een politiestaat is geworden”…
Hij heeft alle provinciale gezagvoerders het recht ontnomen opdrachten te geven, zodat alle macht weer is geconcentreerd in het Kremlin in Moskou. Hij alleen bezit volgend jaar de bevoegdheid leden te benoemen in het Hogerhuis van de ‘democratische’ regering! Hij alleen is opperbevelhebber en benoemt de hoofden van de rechtbanken! Kortom, dit is een volledige onverbloemde dictatuur…
De pers en de Tv-stations mogen niet langer zelfstandig werken en staan volledig onder censuur.

De Kremlin-expert Boris Berezovsky zei tijdens een bezoek aan Washington D.C.: “Er bestaat helemaal geen oppositie meer in Rusland”. Blijkens een bericht van de B.B.C in Londen werd de 17-jarige Anna Provorova door Poetin het recht ontnomen medisch studente te worden omdat ze een brief aan hem had geschreven, waarin ze niet nederig genoeg was.
Dit is Ruslands nieuwe wereld.