Rood China saboteert het verspreiden van bijbels. De in 1988 in Nanking gedrukte exemplaren worden alleen aan kerken onder staatstoezicht verstrekt. Dat zijn de zogenaamde “Drie-Zelf-kerken”, waar Gods Woord wordt verminkt ten ‘gunste’ van het communisme.
De bijbels zijn niet te koop in boekwinkels. Mensen die na lang wachten een bijbel in handen krijgen, moeten een formulier invullen, waarop zij hun naam, adres en identiteitsnummer (van het persoonsbewijs) moeten in vullen. Zij worden gevolgd en als hun spoor naar een ondergrondse kerk (een zgn. huiskerk) leidt, wordt die plaats door de veiligheidspolitie overvallen en geplunderd, aldus ‘What in the world’ (uitg. Bob Jones University, South Carolina, USA).

Uit protest tegen het toelaten van vrouwen in het ambt, hebben tien Anglicaanse kerken (soms met algemene stemmen) besloten over te gaan naar de rooms-katholieke kerk. Hierbij bevindt zich de Mattheüs-kerk te Londen, met 2000 leden. De rooms-katholieke bisschoppen hebben verklaard dat zij die kerken compleet met hun voorgangers toelaten / overnemen. (Christian News)

Blijkens een bericht in World Pulse loopt het aantal Amerikaanse zendelingen terug, door de hoge kosten die aan de uitzendingen verbonden zijn. In ‘Skywaves’ (uitg. Far East Broadcasting Company, Nieuw-Zeeland) van augustus ’93 staat, dat daardoor het werk van evangelisatie per radio belangrijker is geworden en zich voortdurend uitbreidt.
Er wordt nu uitgezonden in 138 talen, maar in de komende jaren wil men daar nog 17 talen aan toevoegen. Het aantal schriftelijke reacties van luisteraars neemt ook voortdurend toe. Vooral uit India, Rood-China, Pakistan en de Filippijnen.

Aan de Zuidelijke theologische hogeschool van de baptisten in de stad Louisville (USA) blijkt de kloof tussen voor en tegen ‘de vrouw in het ambt’ snel breder te worden. Ongeveer 250 studenten stonden protesterend op het balkon tijdens de dienst in de kapel, waar het nieuwe hoofd van de school werd geïnstalleerd, professor Al Mohler. Hij is een conservatief die vasthoudt aan de bijbelse waarden en tradities. (aldus ‘Baptists Today’)

Een groot aantal christelijke en particuliere scholen in de USA, die niet door de regering in Washington worden erkend, hebben zich aaneen gesloten om voortaan hun eigen diploma’s uit te reiken aan leerlingen die met succes hun studie hebben beëindigd. In de groep zijn opgenomen: International Christian Accrediting Association, Florida Catholic Conference, Seventh-Day Adventist Board of Education, Lutheran Church-Missouri Synod Association of Christian Schools International en Christian Schools International. (Uit ‘Education Weekly’)

De secretaris-generaal van de ‘Wereldraad van kerken’ is Konrad Kaiser. De hoofdredacteur van Christian Century  had een gesprek met hem. Hij zei: “Het droomgezicht dat de oecumenische beweging in de afgelopen dertig jaar heeft geïnspireerd, is soms verpakt in een taal, die niet gemakkelijk in verband gebracht wordt met de realiteit van de mensen in de kerken…
Wij zoeken naar een nieuwe taal, een nieuw visioen… We zijn te bang, dat we de zuiverheid van het Evangelie aantasten… De christenen hebben hun boodschap te veel beperkt, omdat ze te afhankelijk zijn van hun cultuur, structuur en historische achtergrond, ontleend aan de leerstellige eerste kerken in Europa en hun theologische ontwikkeling”. Het gesprek vond plaats in de Australische stad Canberra.

De particuliere Kamehameha scholen in Hawaï zijn een eeuw geleden gesticht met de bepaling, dat alle leerkrachten protestant moeten zijn. De rechtbank heeft nu bepaald, dat dit niet verlangd mag worden van de onderwijzers die een taal leren (zoals Frans), want dat heeft niets met religie te maken. Daarom moet een niet-christelijke leerkracht worden aangesteld.