In alle politieke ontwikkelingen tussen de Verenigde Staten en Irak, blijft één land buiten beschouwing als het gaat om het bezit en mogelijk gebruik van biologische en chemische wapens: Cuba.
Volgens het goed geïnformeerde ‘Insight Magazine’ werkt Fidel Castro sinds de jaren zeventig al aan een programma voor biologische en chemische wapens.
Geen enkele Amerikaanse regering heeft daar ooit een punt van gemaakt. Dat is heel vreemd, gezien de geografische ligging van Cuba, vlak bij Florida en de rest van Amerika.

De ontwikkeling van het Cubaanse programma is volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten in een ver gevorderd stadium. In juni van dit jaar zou er een hoorzitting plaatsvinden van het Comité voor Buitenlandse Betrekkingen van de Amerikaanse Senaat.
John Bolton, vice-minister van het departement dat zich bezig houdt met wapencontrole en internationale veiligheid zou opening van zaken geven over het Cubaanse programma. Maar op het allerlaatste moment werd de hoorzitting afgezegd. Zijn verhaal staat overigens wel op papier. Een aantal Amerikaanse tijdschriften is in het bezit van het verslag dat Bolton uitgesproken zou hebben. Er zijn vermoedens dat de CIA niet wil dat Cuba aan de schandpaal wordt genageld.
Vlak voor de aanslagen van 11 september werd er in alle stilte een Cubaanse spion in het Pentagon gearresteerd die onder hoge besluitvormers van het ministerie van defensie bezig was de zaak van Cuba te behartigen.

Het biologische wapenprogramma van de Cubanen heeft betrekking op de ontwikkeling van het miltvuur (anthrax), het pokkenvirus, het virus dat hersenvliesontsteking veroorzaakt en het Westelijke Nijlvirus. Recentelijk waren er gevallen van dit virus in Amerika opgedoken. Daarbij zijn inmiddels dertig Amerikanen omgekomen en 675 anderen geïnfecteerd.
Volgens overgelopen Cubaanse wetenschappers is dit Westelijke Nijl virus ontwikkeld in Cubaanse laboratoria. Daar zijn bepaalde trekvogels geïnfecteerd met het virus. Trekvogels die hun route in noordelijke richting afleggen, over het grondgebied van de VS. Ook met andere dieren is in Cubaanse laboratoria geëxperimenteerd.

Dat er meer verklaringen zijn die wijzen op deze experimenten, blijkt uit het verslag van Carlos Wotzkow, bekend ornitholoog in Cuba. Hij liep drie jaar geleden over.
Wotzkow zegt dat het Cubaanse Instituut voor Zoölogie in 1991 onder het biologische wapen programma is gesteld. Er wordt daar onderzocht hoe besmettelijke ziektes verspreid kunnen worden met behulp van trekvogels. Deze laboratoria worden geleid door officieren van de Cubaanse militaire inlichtingendienst, die geleid wordt door een kolonel met goede relaties met Raul Castro, de broer van Fidel.
Volgens Robert Hernandez, een andere overgelopen Cubaanse onderzoeker, wordt er geëxperimenteerd met het virus dat hersenvliesontsteking veroorzaakt

Uitgebreid deed de Amerikaanse pers verslag van een dode kraai die werd gevonden op het gazon van het Witte Huis. Deze kraai had het virus bij zich. Zestig andere geïnfecteerde kraaien werden in september vorig jaar gevonden op de Amerikaanse marinebasis in Boca Chica, Florida. Onder het marinepersoneel brak een epidemie uit, waarbij een marinier overleed.
De Cubaanse inrichtingen waar onderzoek gedaan wordt naar biologische en chemische wapens zijn grotendeels bij de CIA bekend.

Ook met de ontwikkeling en het gebruik van gifgassen is Cuba bekend.
Volgens Aubin Heyndrickx, VN top-adviseur op het gebied van chemische strijdgassen, zetten Cubaanse troepen in de jaren zeventig gassen in tegen Zuid-Afrikaanse troepen en de UNITA in Zuidelijk-Afrika. Ook het FARC, de guerrillaterreurbeweging in Colombia, heeft gifgas gebruikt tijdens de aanval op de stad San Adolfo vorig jaar. Dit is door het bekende instituut Fort Detrick, waar uitgebreid onderzoek naar gifgassen wordt gedaan, vastgesteld na een analyse van een bodemmonster.
Maar dit alles was voor de Amerikaanse regering geen reden om Cuba te beschuldigen. Integendeel. Toen een correspondent van de BBC genoeg informatie voor een documentaire had,  ontkende de CIA officieel dat Cuba bezig was met deze wapen programma’s.

Ken Alibek, expert op het gebied van biologische wapens en voormalig directeur van het Russische programma Biopreparat, onthult in zijn boek Biohazard dat wetenschappers van Biopreparat persoonlijk naar Cuba vlogen om Castro van advies te voorzien en te trainen in het gebruik van gifgassen. Dat was op het eind van de jaren tachtig, begin jaren negentig.

Er waren diverse centra in Cuba operationeel. Alibek heeft vorig jaar uitgebreid verslag gedaan voor het Amerikaanse Congres. Hij kritiseert de slappe houding van de Amerikaanse regering.
In dezelfde periode kregen Irak, Iran en Lybië steun Rusland voor hun wapenprogramma’s. Irak heeft van Cuba geleerd hoe je de wapenfaciliteiten kan verbergen voor de buitenwereld.

Maar het meest verontrustend is de transfer van deze gassen naar islamitische landen. Er zijn berichten dat deze wapens inmiddels opgedoken zijn bij islamitische terreurgroeperingen.
Carlos Lage, vice-president van Cuba, was in 2000 in Iran om een nieuwe fabriek te openen. In deze fabriek wordt onderzoek gedaan naar de productie van het hepatitis B virus.
Volgens José de la Fuente, voormalig hoofd van het Cubaanse Centrum voor Biologisch Onderzoek, gaat het om meer dan alleen het hepatitis B virus. Volgens hem moet deze fabriek de wapens gaan ontwikkelen die deze virussen kunnen verspreiden.
Deze deal met Iran werd financieel afgewikkeld via een aantal banken in de Verenigde Arabische Emiraten. Het kleine oliestaatje staat in de Arabische wereld bekend als een witwascentrum en is op het eerste gezicht een vreemde bestemming voor Castro.
Na zijn bezoek in Iran bezocht Castro ook Lybië en Syrië. Gezien de geheimhouding rond deze bezoeken, rijst het vermoeden dat het hier niet om officiële staatsbezoeken ging, maar dat er andere zaken op het programma stonden.

Niet alleen de CIA, maar ook de FBI  proberen Cuba uit het beklaagdenbankje te houden, zelfs toen vorig jaar heel Amerika in de greep van een complete ‘anthrax hysterie’ was. Brieven met het witte poeder doken op. Meestal was er niets aan de hand. Maar in de gevallen waarbij doden zijn gevallen, wezen de daders niet naar Irak, maar naar wetenschappers in Amerika zelf die bezig waren met die soort dodelijke spelletjes. Maar ook dit lijkt achteraf gezien op desinformatie. Volgens goed geïnformeerde bronnen wijzen de sporen naar Cuba.

Op 4 oktober 2001 werden er twee Cubaanse agenten in Florida gearresteerd. Zij vertelden de FBI dat zij op hun positie bij de Amerikaanse Postal Service, aanwijzigingen uit Havana hadden ontvangen om het Amerikaanse postverwerkingssyteem te testen hoe het dodelijke virus het best via de postbezorging te verspreiden was.