Nadat Europa unaniem heeft besloten om de Euro als nieuw muntstuk voor Europa in te voeren, zullen tegen 2002 alle munt-soorten verdwenen moeten zijn. Hiermee is de basis gelegd voor een nieuwe staat die met één muntstuk geregeerd kan worden.
Losse koninkrijken of republieken die eigenmachtig handelen kunnen dan direct afge­straft worden via economische repressies die makkelijker uit te voeren zijn dan ooit te voren. Europa kan zich hiervoor beroepen op het verdrag van Maastricht.

Op de Euro wordt de afbeelding van Mercurius neergezet, de god van het geld en de handel. Deze Romeinse god is overgenomen van de Grieks god Hermes, de god van de dieven en afpersers, van de handela­ren die handelen met winst en/of bedrog (de rente ofwel de ban­kiers).
Binnenkort gaan we een tijdperk binnen waarin al het geld dat iedereen heeft, binnen de Europese geldmarkten tot de machtig­ste geld-economieën ter wereld zal worden gemaakt die de mensheid ooit gekend heeft.
Dit systeem kan echter alleen werken als al het geld van elke burger gebruikt kan worden binnen de draaiende economie.

Elke vorm van individueel sparen buiten de banksystemen om, elke vorm van zwarte geldhandel, of witte handel buiten het systeem om zoals gewone handmatige kassa handelingen, is een investe­ringsverlies voor de eco­no­mie.
Elke dag dat 150 miljoen burgers / 100,- aan waarde op zak hebben om op straat mee te handelen vertegenwoor­digd een dagelijks bedrag van 15 miljard dat niet door de geldhandelaren gebruikt kan worden, en waarover geen rente over le­ningen aan bedrijven kan worden gegeven.
En die / 100,- is maar een getal, in werkelijk­heid kan het zelfs vele malen hoger liggen…

De eerste fasen van elk persoonlijk sparen buiten het systeem van de geldmarkt om, is al vele jaren een succes want nog zelden sparen mensen hun geld op in een oude sok.
We zijn allemaal getraind om te letten op rente en te zoeken naar kapitaal vergroting zonder al te veel moeite. Dankzij de ‘zachte dwang’ wordt er al zoveel mogelijk electronisch gehandeld waarbij de burger in kwestie zo min mogelijk het geld aan de geldhandela­ren onttrekt.

Mochten er mensen zijn die dat wel doen, pech, want regelmatig werden de biljetten al vervangen om hen te dwingen hun sommen geld te openbaren. Van overheidswege worden zware belastingen geheven over eigen bezit, en straf­fen indien het zelf gespaarde geld niet correct wordt opgegeven aan de belastingdienst.

In de toekomst echter zal al het individueel sparen een taboe worden. Elke burger zal uiteindelijk zijn geld electronisch moeten opslaan, de Euro munt is slechts een tussenstap naar de totaal digitale geldmarkt, de Euro-digit.
In dat systeem komt al het geld van alle burgers vrij voor de geldhandel om ermee te speculeren, de economie een impuls te geven, en een ongekende ontwikkeling in luxe en techniek tot stand te brengen.