De Britse pers publiceert de afgelopen maanden schokkende feiten over het dalende welvaartsniveau van de gemiddelde burger in het Verenigd Koninkrijk. Behalve de snelle daling heeft het land ook te kampen met een ware epidemie van drugsgebruik onder jongeren. In tal van artikelen in de Britse pers wordt de noodklok geluidt.

Volgens ‘The Independent’ leeft één zesde van de Britse kinderen onder de armoedegrens. Het Britse dagblad citeert uit een rapport van de Joseph Rowntree Foundation, dat eind vorig jaar verscheen, maar inmiddels al weer is achterhaald. De ontwikkelingen het afgelopen jaar zijn nog sneller bergafwaarts gegaan in Groot-Brittannië.

Enkele schokkende feiten uit het rapport:
-9,5 miljoen mensen hebben niet genoeg geld om hun huis ‘volgens adequate maatstaven’ in te richten, te verwarmen of te onderhouden ‘in a decent state of decoration’.
-8 miljoen mensen kunnen zich geen koelkast, telefoon, televisie, wasmachine of vloerbedekking permitteren in verband met te weinig inkomsten.
-4 miljoen mensen eten onvoldoende of eenzijdig en hebben geen geld genoeg om dagelijks de minimum hoeveelheid groente of fruit te kopen.
-6,5 miljoen volwassenen hebben geen geld genoeg om de essentiële kledij aan te schaffen.
-2 miljoen kinderen hebben niet de beschikking over drie maaltijden per dag en ontberen een normale hoeveelheid speelgoed.
-17% van alle Britse volwassenen vinden dat ze in absolute armoede leven. Zij hebben geen geld voor medicijnen en het meest elementaire huisraad.
-Meer dan een kwart van alle Britse huishoudens worden in het rapport gekwalificeerd als arm. Elk jaar komen daar 60.000 huishoudens bij. De werkloosheid neemt toe.

Eerdere onderzoeken die werden gehouden in 1983 en 1990 vertoonden minder pessimistische cijfers. In 1983 leefde 14% in armoede, dat aantal is nu 24%.

Ook heeft het land te kampen met een drugsplaag. Britse schoolkinderen zijn de grootste gebruikers van cannabis in de Europese Unie, volgens een studie van de EU Drugs Agency in Lissabon.
Britse schoolkinderen staan op de tweede plaats als het gaat om het gebruik van amfetamine.
Deze drug wordt gebruikt door 7,3% van alle 15 en 16-jarigen. Een score die alleen nog overtroffen wordt door Nederland.
Schokkend zijn de feiten over harddrugs. Honderdduizenden scholieren, in sommige gevallen 11- en 12-jarigen, hebben geëxperimenteerd met harddrugs, inclusief cocaïne en heroïne.
Onderzoeker Jeremy Gluck, hoofd van Adolescent Assessment Services in Swansea, wiens resultaten gepubliceerd werden in ‘The Observer’, was bij sommige cijfers zo geschokt dat hij het eerst niet wilde geloven.

Één op de negen jongens die 16 jaar oud zijn, zeiden dagelijks drugs te gebruiken, maar ook harddrugs, minimaal één keer per week. Voor meisjes waren de cijfers iets lager.
Ongeveer 8% van alle 16-jarige meisjes zei wekelijks ecstasy en LSD te gebruiken.
Bijna de helft van alle 16-jarigen zeiden wekelijks alcohol te gebruiken en daarbij minimaal één keer per week dronken te zijn. Ook blijkt uit het onderzoek dat 1 op de 20 kinderen van 11 jaar dagelijks te roken.
Een derde van alle 15-jarige meisjes drinkt. Een toename van 40% sinds 1998. De helft van alle jongeren tussen de 11 en 16 jaar rookt dagelijks tussen de 6 en 15 sigaretten. Volgens Gluck is roken voor velen de poort naar het gebruik van drugs.
Verder blijkt uit het onderzoek ook dat hoe ouder men is, des te meer drugs men gebruikt.

Campagnes op scholen tegen het roken en drugs blijken niets, maar dan ook niets uit te halen, volgens een andere conclusie van het onderzoek.