De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, kortweg de Mormoonse Kerk, groeit snel; veel sneller dan sociologen in het verleden ooit voorspeld hebben.
Wereldwijd zijn er momenteel 12 miljoen Mormonen. In Duitsland zijn er alleen al 36.000 leden.

De snelste groei vindt momenteel plaats in Latijns-Amerika.
Elke drie jaar groeit de kerk over de hele wereld met één miljoen leden. De verwachting is dat er in het jaar 2080 ruim 265 miljoen Mormonen zullen zijn.
Elk jaar komen er wereldwijd 400 nieuwe gebedshuizen en tempels bij. Een groei die nog nooit eerder in de 175-jarige  geschiedenis van de Mormonen is voorgekomen.
Dit meldt Idea Spektrum, het informatieblad van de Duitse Evangelische Alliantie.

De explosieve groei van de Mormonen, zelf noemen ze zich nu de Kerk van Jezus Christus, heeft volgens Idea diverse oorzaken:
de evangelisatie- en missie-activiteiten zijn ‘aggressiever dan die van anderen’, zegt de Anglicaanse professor Gerald R. McDermott. Momenteel zijn er 60.000 zendelingen wereldwijd actief. Zij gaan twee jaar lang evangeliseren op eigen kosten. Dat vereist toch enige inzet voor de zaak.
De postmoderne mens hunkert schijnbaar toch weer naar bezielende verbanden. Na het individualisme en het existentieel nihilisme, trekken strenge religieuze groeperingen weer massaal mensen aan. Hoe strenger de geloofsgemeenschap, hoe meer mensen zich weer aangetrokken voelen. Voor de Mormonen betekent dat succes verzekerd met hun strenge leefregels.
Leven binnen de Mormoonse kerk is gezonder. Door de strenge leefregels en onthouding van koffie, thee, nicotine, alcohol en coca cola, blijven mensen gezonder. Kanker, hartaandoeningen en ander dodelijke ziekten komen gemiddeld 53% minder voor dan in de rest van Noord-Amerika.
Het Mormoonse succes in Latijns-Amerika is te verklaren uit het feit dat in het Boek van Mormon melding gemaakt wordt dat Jezus verschenen is aan de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent, de Indianen. De verwachting is dat er in Latijns-Amerika rond het jaar 2010 ongeveer 60 miljoen Mormonen zullen zijn.

De verwachting van 267 miljoen Mormonen in het jaar 2080 mag zwaar overdreven zijn. Inderdaad zijn er paralellen te zien met de snelle uitbreiding van de islam in de zevende eeuw en achtste eeuw, na de dood van Mohammed.
Maar deze uitbreiding ging gepaard met terreur, geweld en moord. Terwijl de uitbreiding van het Mormonendom plaatsvindt met de glimlach en een goed geolied vriendelijkheids-offensief.
Maar zoals vaker te zien valt met succesvolle religieuze en pseudo-christelijke bewegingen, valt het ledental sterk terug na een groot schandaal of een paar enorme fraudezaken (de kerk bezit volgens Time Magazine 30 miljard dollar!) of gewoon omdat de oprichter, profeet en geestelijk leidsman een grote bedrieger en oplichter bleek te zijn. En dat alles is binnen de Mormoonse kerk ruimschoots voorhanden.