Het werk van stichting Open Doors in Irak wordt ernstig belemmerd door de onveilige situatie. Sommige projecten zijn nagenoeg stilgelegd en besprekingen kunnen niet meer in het land worden gevoerd. De Irakese contactpersonen moeten nu zelf naar het buitenland reizen om zaken door te nemen met vertegenwoordigers van Open Doors.

Uit verschillende bronnen heeft Open Doors vernomen dat Irakese christenen en kerken lijden onder de huidige onrust in hun land. Niet alleen buitenlanders zijn slachtoffer van ontvoering, maar ook veel lokale christenen en moslims. Het gaat de ontvoerders in veel gevallen om losgeld. Daar komt bij dat een Irakese rebellengroep in Falloedja begin deze maand heeft opgeroepen kerken te vernielen en christenen aan te vallen. Veel Irakezen hebben vuurwapens, en er komen steeds meer (internationale) terroristen die door Al-Qaïda geïnspireerd worden naar Irak. Al eerder waren christenen doelwit van aanslagen. Zo zijn christenen gedood die alcohol verkochten en waren half maart Amerikaanse baptisten vermoord in Mosoel.

In verschillende steden, waaronder Bagdad, blijven Irakezen zoveel mogelijk thuis. Diverse kerken hebben bijeenkomsten afgelast vanwege de onveilige situatie. Een bisschop van de Assyrische kerk meldt dat minstens vier leden van zijn kerk zijn ontvoerd.

Christelijke leiders verwachten niet dat snel grote verbetering optreedt in het land. Het is moeilijk bekwame leiders te vinden. In de jaren negentig, na de eerste Golfoorlog, verlieten veel hoogopgeleide Irakezen hun land. Christenen hopen en bidden dat God toch stabiliteit en veiligheid wil brengen in Irak.
Open Doors heeft het aantal reizen naar Irak drastisch ingeperkt op advies van kerkleiders. “Buitenlanders zijn een doelwit op zich”, verklaart Karim Sami (een schuilnaam), Irak-coördinator van Open Doors. “Het is daarom niet verstandig de grens over te gaan.”

Noodzakelijke besprekingen worden nu buiten Irak gevoerd. Verder hebben alle Arabische leraren die de komende maanden trainingen zouden geven in Irak gevraagd of de geplande seminars kunnen worden uitgesteld.
Over andere projecten die niet doorgaan, kan Open Doors uit veiligheidsoverwegingen geen mededelingen doen. Positief is dat het verspreiden van christelijke lectuur vooralsnog wel zonder onoverkomelijke problemen verloopt.