Os Guinness, de christelijke cultuurfilosoof wil dat de westerse wereld terugkeert naar Christus.
Onze cultuur moet getransformeerd worden: “een positief getuigenis, helder fris en duidelijk. Confrontatie: een nee tegen wat paus Johannes Paulus met recht de oprukkende cultuur van de dood heeft genoemd, maar bovenal demonstratie, waarbij we de liefde van Christus zichtbaar maken in ons handelen. Allemaal dingen waar Francis Schaeffer zich sterk voor maakte.”

Lev, het tijdschrift dat uitgegeven wordt door de stichting L’Abri bevat een uitgebreid artikel van de Amerikaanse cultuurfilosoof Os Guinness die al enkele maatschappij-kritische boeken op zijn naam heeft staan.
In ‘Het terugwinnen van de westerse wereld’ geeft Guiness een handreiking.

Een van de moeilijkste dingen zijn de vooroordelen die tegen het christelijke geloof bestaan. Vooroordelen die volgens hem de komende jaren alleen maar zullen toenemen, tot aan discriminatie en vervolging toe.
Uit het verleden zijn de krachten nog aanwezig: de industriële revolutie ‘die meer schade aan de godsdienstigheid, de kerk incluis heeft aangedaan, dan alle eerdere vervolgingen in de geschiedenis’. Onbijbels individualisme was de motor daarvan ten diepste. Gezag wordt volkomen gekraakt.
Daarnaast is er sprake van een trend naar syncretisme, een ‘mix en match spiritualiteit’.

In deze transformatie moeten leiders bereikt worden. Het is altijd zo dat als je deze kopstukken en trendsetters voor je wint, je iedereen wint voor wie zij verantwoordelijk zijn.
‘De leiders zijn doorslaggevend’ en ‘het (culturele) centrum is belangrijker dan de periferie’. Dat bepaalt de modes en de agenda van de cultuur. ‘Als je het centrum kunt beïnvloeden, kun je de wereld veranderen’.’Netwerken zijn belangrijker dan individuen en instituten. Een klein netwerk heeft een enorme invloed’. Dat moeten we ons beseffen.

Er heerst ‘een ongelooflijke openheid in de seculiere wereld, vooral bij mensen die leiderschapsposities bekleden, zelfs bij mensen die agnost of atheïst zijn’.
Nationale rampen bij voorbeeld maken dat mensen open komen te staan voor het evangelie. ‘Rampen openen de weg voor discussies over zaken die er toe doen’. ‘Het is niet zo dat je heel voorzichtig moet opereren, nee, op dit moment kun je vaak direct tot de kern van de zaak komen’. Met name in de Verenigde Staten is er een openheid voor het geloof in het openbare leven.
Degenen die zeggen dat het voorbij is met het christendom ‘laten wellicht een buitengewone kans onbenut’.

Onze cultuur moet daardoor dus getransformeerd worden. Guinness pleit voor overtuigingskracht en een goede apologetiek. ‘In de vroege kerk ging het niet om individuen, maar om gemeenschappen. Het ging niet enkel om geloofs-overtuigingen, het ging om gedrag dat werd gezien door de wereld om hen heen’. Een duidelijk demonstratie van het geloof ‘op ontzettend veel verschillende manieren’ kan onze cultuur veranderen ten goede.