Enkele weken voordat de NAVO de bombardementen inzette tegen doelen in Servië, werd de troonopvolger voor de Albanese kroon, koning Leka Zogu, in Johannes­burg in Zuid-Afrika gearresteerd wegens illegaal wapenbezit.

Leka Zogu, bij Albanese monarchisten beter bekend als koning Leka de Eerste, werd samen met drie medewerkers op 5 februari jl. opgepakt wegens het in bezit hebben van 70 handvuurwapens en een onbekend aantal mitrailleurs, karabijnen, granaatwerpers, raketwerpers, landmijnen, meer dan 80 granaten en 14.000 stuks munitie.


Inmiddels heeft hij zich voor het gerecht moeten verantwoorden wegens het in bezit hebben van wapens zonder vergunning. Zijn deels diplomatieke privileges zijn hem door de Zuid-Afrikaanse regering weer afgenomen.

Sinds 1991 zijn Leka Zogu bepaalde diplomatieke privileges verleend. Zo worden zijn persoonlijke bezittingen en zijn archieven diplomatiek beschermd.
Na de val van het communisme in Oost-Europa, hoopte men in bepaalde kringen op spoedig herstel van de monarchie in de diverse Oost-Europese landen.
Ook wilde het voormalige apartheidsregiem betere betrekkingen met Albanië.
Koning Leka’s vader, die in 1961 stierf, was een felle voorstan­der van apartheid en zorgde ervoor dat de Zuid-Afrikaanse regering werd voorzien van wapens en munitie, in weerwil van het VN embargo tegen het land.

De tijd dat Leka Zogu samen met zijn Australische vrouw (koningin Susan) in zijn onderkomen in Johannesburg woonde, heeft hij gebruikt voor het verzamelen van grote hoeveelheden wapens. De Zuid-Afrikaanse politie sprak van “een wapenopslagplaats”. Een woordvoerder van de Zuid-Afrikaanse politie weigerde de reden te noemen waarom Leka zijn wapenvoorraden heeft aangelegd.

Zogu gaat er prat op dat hij in 1993 zijn vaderland kon bezoeken met een paspoort uitgegeven door het “Koninkrijk Albanië”. In 1997 was hij weer in Albanië, ditmaal voor een campagne voor het herstel van de monarchie.
Voor deze gelegenheid ging hij gekleed in een militair uniform.

The Independent meldde dat Leka Zogu “een etnisch Albanië” wil en de restauratie van de grondwet uit 1928. Hij heeft beloofd om naar het land terug te keren wanneer de twee miljoen Albanezen in Kosovo hun autonomie binnen Joegoslavië krijgen.
In juni 1998 werd Zogu in Tirana bij verstek veroordeeld wegens het organiseren van een gewapende opstand in Albanië.

Grote vraag is waar Albanië en het UCK hun wapens vandaan halen. Zeker nu er in de oorlog op de Balkan met wapenhandel vele miljoenen te verdienen valt en de crisis op de Balkan met de week bedreigender wordt.

De Financial Times van 18 november 1998 publiceerde overigens een artikel over Britse wapenleveranties, via Sandline Interna­tio­nal, een internationaal huurlingenleger, aan het Kosovo Bevrij­dingsleger (UCK).