Artikel is geschreven in 2004

Vorige maand woonde ik mijn jaarlijkse bijscholingsles bij die vereist is voor de verlenging van mijn toegangsbewijs  voor de staatsgevangenis. Tijdens de les werd er een presentatie gehouden door drie vertegenwoordigers van het Rooms-katholicisme, het Protestantisme en de Islam.
Ik was vooral geïnteresseerd in wat de Islamitische Imam te zeggen had. De Imam gaf een grootse presentatie van de grondbeginselen van de Islam, compleet met video. Na de presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen.

Toen ik aan de beurt was, vroeg ik aan de Imam: “Corrigeer mij, als ik ongelijk heb, maar als ik het goed begrijp hebben de meeste Imams en andere geestelijken van de Islam een heilige jihad (heilige oorlog) verklaard aan de ongelovigen in de wereld. Het doden van ongelovigen is een gebod voor alle Moslims. Wie een ongelovige doodt, is zeker van een plaats in de hemel. Als dat zo is, geef mij dan een definitie van een ongelovige.

Over de inhoud van mijn mededelingen was men het eens; zonder enige aarzeling antwoordde hij: “Niet-gelovigen!”

Ik antwoordde: “Laat ik er zeker van zijn dat ik het goed heb. Alle volgelingen van Allah zijn verplicht een ieder te doden die de Islam niet aanhangt teneinde in de hemel te komen. Is dat juist?
De uitdrukking op zijn gezicht was niet meer autoritair, maar die van een kleine jongen die juist betrapt was met zijn hand in de koekjestrommel. Hij antwoordde schaapachtig: “Ja.”

Toen verklaarde ik: “Wel, mijnheer, het is erg problematisch om mij voor te stellen dat Paus Johannes Paulus alle Katholieken opdracht geeft om alle Moslims te doden, of dat Dr. Stanley Protestanten opdracht geeft om hetzelfde te doen, willen zij naar de hemel gaan.” De Imam zei geen woord.

God, Allah of Jezus

Ik ging voort: “Het is ook moeilijk voor mij uw vriend te zijn als u en uw ambtsbroeders uw volgelingen opdraagt mij te doden. Laat mij u een vraag stellen. Hebt u liever uw Allah die u beveelt mij te doden om naar de hemel te gaan, of mijn Jezus, die mij zegt u lief te hebben omdat ik naar de hemel ga en Hij wil dat u met mij meegaat.

U kon een speld horen vallen, toen de Imam zich schaamde en het hoofd boog.

Het is onnodig te zeggen dat de organisatoren en/of bevorderaars van de werkplaats voor scholing in de omgang met verscheidenheid van opvattingen niet gelukkig waren met de aanpak van de Islamitische Imam en het aan de kaak stellen van de opvattingen van de Moslim. Iedereen in de VS moet dit lezen, maar met het liberale rechtssysteem, liberale media en de ACLU, zie ik nog niet gebeuren dat hier veel bekendheid aan gegeven wordt.

Dit is een waar verhaal en de schrijver Rick Mathes is een bekende voorganger is het gevangenispastoraat. Bezoek ook zijn website