Wolf Biermann, de linkse liedjeszanger uit het voormalige Oost-Duits­land, heeft onlangs een lans gebroken voor het christelijk geloof. Dat meldt Idea Spektrum in het meest recente nummer.

De gitarist die links-radicale en anarchistische thema’s in zijn liederen verwerkt, meldt dat tijdens zijn leven in de Duitse communistische heil­staat tientallen dominees en voorgangers, zowel uit Oost als West-Duits­land bij zijn woning in Oost-Berlijn de deur plat liepen, om over de vraag te discussiëren hoe de problemen in de wereld opgelost kunnen worden.

“Er was ook een dominee bij, ik geloof uit het westen. Hij wilde sympathiek overkomen want hij vertelde mij dingen waarvan hij geloofde dat die mij wel zouden bevallen”.
Biermann vervolgt: “Op een keer was de opstanding van Jezus ter sprake gekomen en deze dominee zei “nu ja, meneer Biermann, dat is allemaal dom gedoe met die opstanding. Daar zijn wij allang overheen. Dat is toch allemaal klets”.
Biermann werd geïrriteerd en vertelde de dominee kwaad dat hij als niet- christen er van overtuigd was dat de opstanding van Jezus het belangrijkste onderdeel van de hele lijdensgeschiedenis is. “Wie de opstanding prijs­geeft, wordt door God en alle goede geesten verlaten”.

Het is toch opvallend dit te moeten horen uit de mond van een linkse radicaal die in de jaren zeventig en tachtig uitsluitend thema’s als bevrij­dingsstrijd in de derde wereld, anti-militarisme en anti-fascisme in het vaandel had.