De jaren lang voorspelde Japanse Depressie is een feit gewor­den en er is een lawine van slecht nieuws op gevolgd. Europa en de U.S.A. kunnen zich niet aan de gevolgen onttrek­ken. Het gaat immers om een financiële crisis van gigantische afmetin­gen. Het is misdadig het schokkende nieuws te verzwij­gen, onder de tafel te vegen, en met een blij gezicht verder te werken alsof er niets aan de hand is. Aldus Estelle Lombard in ‘The Aida Parker Newsletter’ (Auckland Park, RSA).

Wat ons te wachten staat, zal lijken op het ineen storten van het Romeinse keizerrijk in de vijfde eeuw, of de ‘Grote De­pressie’ van 1930.
De Japanse centrale bank probeerde met 17 miljard U.S.Dollars het omlaag vallen van de yen af te remmen, maar het was te laat. De 21 Japanse banken gaan gebukt onder een schuldenlast van 500 miljard.
Het weekblad ‘Time’ waarschuwt, dat de belangstelling van de Amerikanen voor Japanse goederen snel afneemt, maar ook zullen waarschijnlijk verschillende Amerikaanse beleggings­maatschap­pijen hun geld terug trekken uit Japan en andere landen, in heel Azië.

De crisis sloeg kort te voren toe in Indonesië (202 mil­joen mensen wonen daar, nog niet hersteld van een grote droog­te, die de landbouw in moeilijkheden heeft gebracht) waar studen­ten een oproer tegen president Soeharto organiseerden, die daarna aftrad. De waarde van de Indonesische economie tuimel­de omlaag van 225 miljard U.S.Dollars naar 10 miljard. Zestien banken werden gesloten.
Kortom, we worden herinnerd aan de woorden van David Rockefel­ler: “Al wat we nodig hebben is een echt grote wereldcrisis en dan zullen de landen de Nieuwe Wereld Orde aanvaarden”. Aldus Estelle Lombard.

Daar werkt ook het Internationale Monetaire Fonds aan mee. Het adviseerde Indonesië alle subsidies voor voedsel en brand­stof stop te zetten, wat onmiddelijk chaos tot gevolg had (aldus ‘The New York Times’).

Vergeet niet dat de ‘Grote Depressie’ het voorspel is ge­weest van de Tweede Wereldoorlog…Oproerkraaiers kunnen ten allen tijde gemakkelijk gehuurd worden voor politieke doelein­den. Enkele beleggingsondernemingen kunnen samenwerken om geld te doen devalueren en daar dan listig aan te verdienen. Het is eerder gebeurd in de geschiedenis.
Ze zullen de wereld niet de kans geven op adem te komen…
Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Zuid-Afrika voelen de weerslag al; hun bankpapier wordt minder waard.
Aldus Estelle Lombard.

Op de beurs in New York zijn de aandelen de laatste tijd minstens 30% over-gewaardeerd; ze worden dus voor meer geld verhandeld dan dat ze werkelijk waard zijn. Dat is als het opbla­zen van een ballon, die elk ogenblik kan barsten! Aldus ‘The Economist’.
Zij die in weelde leven zullen een klap krijgen en wakker worden. Vergeet niet, dat de dollar sinds 1971 niet meer door goud wordt gedekt (een besluit van presi­dent Nixon op 15 augustus van dat jaar). De dollar gaat gebukt onder het ge­wicht van een kolossale buitenlandse schuld. Maar de mensen hebben hun spaargeld belegd in de kwetsbare aandelen van bedrijven, die nu plotseling bankroet kunnen gaan. De ‘Dow Jones Index’ kan vallen van 9212 nu naar 3000 of minder. Dat is veel erger dan in september 1929.

De komst van de euro op 1 januari 1999 zal veel verwar­ring geven, want die is voor een deel wel door goud gedekt. Vele landen zullen hun reserves liever gaan beleggen in eu­ro’s. Aldus Ken Coleman in de ‘Investment Tracker’. Het zal de ‘Depressie’ erger maken.
Daarop volgt dan het jaar-2000 computer-probleem. Aldus ‘The Wall Street Journal’. Dat gaat meer dan 700 miljard dollars kosten. Alleen Zwitserland heeft dat tijdig geregeld, zegt ‘World Affairs Review’