Op 4 oktober jl. was het de naamdag van Franciscus van Assisi (1181-1226). Ter gelegenheid hiervan werden er op de eerste zondag van deze maand tijdens roomse kerkdiensten in Duitsland dieren gezegend. Voor de roomse kerk geldt Franciscus van Assisi als beschermheilige van de dieren.
Volgens de overlevering zou hij voor de dieren gepredikt hebben en zich voor hen hebben ingezet. Dat dierendag op 4 oktober gevierd wordt, gaat terug op de sterfdag van Franciscus.

In de roomse Laurentius kerk in Wuppertal werden er rond de 50 honden gezegend, daaronder ook een 5 jaar oude hond met de naam ‘Luther’. Een aanwezige tekkel werd inmiddels voor de vierde maal gezegend. Commentaar van de eigenaresse: “Ik denk dat het geloof hem goed doet.”
In de roomse Mariendom in het naburige Velbert werd eveneens een dienst met dierenzegeningen georganiseerd. Hier kregen ook katten, een hamster en een vogel een zegen.
In de evangelische Friedrich von Bodelschwingh gemeente in Bergheim waren eveneens dieren welkom tijdens de dienst. Hier werden echter geen zegeningen uitgesproken over de dieren.

Deze praktijken stuiten inmiddels op steeds meer verzet in de traditionele kerken in Duitsland.
Volgens de ‘Westdeutsche Zeitung’ zou Luther zich waarschijnlijk in zijn graf hebben omgedraaid als hij zou weten wat er in deze kerken gebeurde.

Bron: Idea Spektrum