ASHHURST-LIENDEN, Het KNP:
In ‘The McAlvany Intelligence Advisor’ (Phoenix, Arizona, VS) wordt de volgende uitspraak aangehaald van Strobe Talbott, departementaal hoofd van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington: Binnen honderd jaar zullen landen (en regeringen) zoals wij nu kennen, zijn afgeschaft. Alle staten zullen één enkele wereldautoriteit erkennen. Het doet er niet toe hoe permanent en zelfs heilig of ze eruit zien, in feite zijn ze kunstmatig en tijdelijk.

Het komende uitzicht op mogelijkheden, in vrede en met onderlinge afhanke­lijkheid van elkaar, de ‘Nieuwe Wereldorde’, zal echter niet lang bestaan. Er zijn reeds sterke krachten aan het werk, die dreigen al onze hoop en al onze pogingen om een blijvende wereldomspannende structuur op te bouwen, te vernietigen”

Dit werd bevestigd door David Rockefeller in ‘Business Council for the United Nations, Winter ’95, Briefing’. De aanhangers van de ‘Nieuwe Wereldorde’ (= ‘Het Nieuwe Tijdperk’) willen een wereldregering, met slechts één munteenheid en één centrale bank (een samenleving die functioneert via computers), met één centrale economische ‘planning’ en controle, toezicht op gezinnen en kinderen enz.
Daarbij één wereldleger onder leiding van het instituut van de Verenigde Naties en haar ambtenarenapparaat dat functioneert zoals voorzien door wie het hebben gesticht” – zei George Bush in 1991. “Maar is iedereen dan vergeten dat de stichters hoofdzakelijk communisten waren?”, vraagt Donald S.McAlvany zich af!

Het nieuwe wereldleger moet het Amerikaanse leger en de N.A.V.O. samen­smelten, plus de andere Westerse defensies (tussen vandaag en het jaar 2000). In de leiding zullen Russische generaals worden opgenomen.
De ‘Nieuwe Wereldorde’ wil drie regionale regeringen instellen. Dat zijn: 1) de Europese Unie, 2) de Nacom (= de VS, Canada, Mexico, Japan en de landen van de Pacific), 3) een zevental onbelangrijke staten (hoogstens tien).

De nu bestaande regeringen zullen zich allemaal hieraan moeten onderwer­pen. Henry Kissinger zei: “De samenwerking van de VS met Canada en Mexico is slechts een eerste stap op weg naar de ‘Nieuwe Wereldorde'”
De regionale regeringen zullen worden bestuurd door socialisten (communis­ten). De Europese Unie is al vijftien jaar geïnfiltreerd door de KGB, aldus Donald S.McAlvany.
De hoeksteen van ‘de Nieuwe Wereldorde’ is een samensmelting van de belangen van Amerika en Rusland, de supermachten. Daarom pompen de ‘globalisten’ alsmaar geld in Rusland sinds de revolutie van 1917!

Welke organisaties staan daarachter: de ‘Council on Foreign Relations’, de ‘Trilateral Commission’, de ‘Bilderbergers’ de ‘Club van Rome’ en anderen.
De presidenten Clinton en Bush zijn allebei lid geweest van enige van de genoemde genootschappen. Zelfs de voorzitter van het Amerikaanse parle­ment, Newt Gingrich, en de gewezen opperbevelhebber Colin Powell zijn leden van de ‘Council on Foreign Relations’…

De ‘nieuwe Wereldorde’ begon al toen de mensen de toren van Babel gingen bouwen, tegen de wil van God in. Er zit iets satanisch in, of men dat zien wil of niet. McAlvany  herinnert aan Openbaring 13:16-18 over de Anti-Christ en het merkteken van het Beest.
Is het niet vreemd, dat zelfs sommige conservatieve christenen nu nog het bestaan van een opkomende ‘Nieuwe Wereldorde’ ontkennen?
Willen ze niet zien, dat de V.N. een groot globalistisch ‘paard van Troje’ is.