Er is niets verbeterd in Zuid-Afrika, sinds een niet-blanke regering daar aan de macht kwam. In tegendeel.
De boeren, de kolonisten, de pioniers, de eigenaars van de vele boerderijen en wijngaarden, waarvan de bevolking in leven moet blijven, worden systematisch afgeslacht.
Aldus Estelle Lombard in ‘The Aida Parker Newsletter’ (Auc­kland Park, RSA).
Hier werd een speciale editie aan gewijd. Samengevat komt het neer op “Help ons! Bidt voor ons!”.

De situatie doet denken aan de grensoorlogen van 200 jaar geleden, toen de Ama-Xhosa volksstammen de boeren tracht­ten te beletten, zich in de Oostelijke Kaapprovincie te vestigen.
Estelle Lombard (en vele anderen) vrezen, dat er politieke motieven zitten achter het uitroeien van de boeren op zulk een grote schaal.
De regering (geheel in de geest van het ‘African National Congress’) haalt haar schouders op over de golf van geweld. Nelson Mandela herhaalt telkens zijn boodschap aan de blanken, dat als ze het niet langer kunnen uithouden onder de crimina­liteit, de boeren het land maar moeten verlaten…

De huidige Zuid-Afrikaanse regering kijkt machteloos toe en is niet bereid (of in staat), recht en orde te handhaven!
Opvallend is, dat de slachtoffers op hun lichamen allemaal dezelfde sporen van bruut geweld vertonen, terwijl handen en voeten waren vastgebonden.
De martelingen van de ‘Bloedraden’ uit de dagen van de Roomse Inquisitie zijn hierbij vergeleken kinderspel, zoals afbeel­dingen in een krant in Oost Transvaal hebben aangetoond.
De conclusie ligt voor de hand, dat terreurgroepen er opuit zijn de hele boeren gemeenschap te intimideren, zodat ze zullen vluchten

Sinds de regering van Mandela het voor ‘t zeggen kreeg, vier jaar geleden, zijn er 2421 boerderijen overvallen en 570 boeren vermoord. Elders worden nu gemiddeld per dag 40 mensen vermoord, 73 mensen zwaar gewond, 136 vrouwen verkracht, 35 mensen ontvoerd, 176 mensen beroofd, en in 670 huizen ingebro­ken. Dit zijn de officiële cijfers.
Alle dromen over welvaart en vrede zijn in rook opgegaan…

Op de boerderijen worden behalve de mensen ook het vee ern­sti­ge wonden toegebracht.
Dit alles draagt bij tot het kelderen van de Zuid-Afrikaanse economie en het verdwijnen van alle reserves. Het land kan op deze manier niet overleven! De bevolking komt in opstand en demonstraties vinden regelmatig plaats. De leiders onthouden zich van elke vorm van geweld. De ‘Agricultural Union’ (85.000 boeren) beklaagt er zich over, dat de pro-communistische regering de belangrijkheid van de landbouw in Zuid-Afrika kennelijk niet wenst in te zien…

Na goud en diamanten vormen landbouwproducten de voor­naam­ste bron van inkomsten voor het land. Zo’n 1,2 miljoen mensen zijn werkzaam in deze sector; dat is 14% van de economisch actieve bevolking. In het landbouwgebied gaan 500.000 kinderen naar school, ongeacht de huidskleur.
Zuid-Afrika is een van de laatste zeven landen op de wereld, die regelmatig voedsel exporteren…

Het lijkt er veel op, dat misdadigers dicteren, hoe Zuid-Afrika zich verder moet ontwikkelen. Aldus Estelle Lombard.
Mandela zegt, dat het slechts een lawine van ‘propaganda’ is en noemt het zelfs racistisch. Hij ontkent dat het vermoorden van de boeren iets te maken heeft met een politieke agenda. Generaal Constand Viljoen noemt deze bewering van Mandela onbegrijpelijk. Er is reeds vastgesteld, dat de moor­den ‘s nachts worden gepleegd door betaalde misdadigers afkom­stig uit de stad Johannesburg…