Bij ziekenfondsverzekeraars in de zuidelijke provincies bestaat de mogelijkheid zich aanvullend te verzekeren voor een reis naar Lourdes. Wie betaalt, heeft daar in principe recht op. In de praktijk blijkt dat meer dan de helft van de gegadigden wordt afgewezen.


Tegelijkertijd vinden er steeds minder wonderen plaats in Lourdes. In het gerenommeerde Amerikaanse tijdschrift ‘Health’ werd twee jaar geleden uit de doeken gedaan dat de afgelopen vijftien jaar nauwelijks of geen wonderen meer hebben plaatsgevonden.

Er bestaat nog een zestal ziekenfondsen in Nederland die Lourdesreizen in hun pakket hebben. (VGZ in Eindhoven, LIAS in Sittard, AZWZ in Goes, CZ-groep in Tilburg, Haaglanden in Den Haag en Midden-Nederland in Utrecht). Alle zijn van oorsprong diocesane ziekenfondsen die door fusies zijn veralgemeniseerd.
Reizen naar Lourdes organiseren zij niet zelf, maar worden uitbesteed bij de stichting Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken in Den Bosch. De Nederlandse Ziekenfondsraad ziet er op toe dat de financiering van de bedevaarten niet aan de algemene middelen worden onttrokken, maar dat uitsluitend ‘Lourdespotjes’ worden opgemaakt.

Gemiddeld betalen ziekenfondsverzekerden ( 3,50 voor de aanvullende premie. (tandheelkunde en homeopathie worden ook hieruit vergoed). Met enkele honderduizenden verzekerden vormt dit een aardig bedrag om jaarlijks twee tot driemaal enkele honderden zieken per trein naar Lourdes te vervoeren.
Maar niet iedereen die verzekerd is kan mee. Elk verzoek wordt medisch beoordeeld. De zieken die mee mogen vormen de ‘ergste’ categorie. Meer dan de helft van de verzoeken wordt niet gehonoreerd hoewel de belangstelling voor Lourdes toeneemt. Ook mensen die al een keer zijn geweest komen meestal niet voor een tweede maal in aanmerking.
De laatste jaren komen er steeds meer aids-patiënten en sero-positieven naar Lourdes, alhoewel dit een klein percentage van het totaal aantal bezoekers is. Zij komen niet voor genezing, maar ‘om zich te bekeren’.

Vreemd eigenlijk. Er vinden steeds minder genezingen plaats in Lourdes. De Franse arts Theodore Mangiapan die van 1972 tot 1990 de officiële arts en dus de hoogste medische autoriteit van de bedevaartsplaats was, komt er eerlijk voor uit dat de tijden zijn veranderd. (Er dreigt een totale absentie van genezingen. God is wel aanwezig, maar onthult zijn werken niet meer(. Hij wijt de drastische daling van genezingen aan de vooruitgang van de geneeskunde.
Ook dr.Charles Chassagnon, de president van het Internationaal Medisch Comité in Parijs dat de genezingen onderzoekt meent dat (wonderen ouderwets beginnen te worden(.
De laatste genezing die volgens het Vaticaan inderdaad een wonderbare genezing was stamt uit 1976, echter dit wonder werd pas in 1979 tot ‘wonderbare genezing’verklaard.

Maar ook de bezoekers van Lourdes zelf schijnen door te krijgen dat Maria wellicht andere zorgen aan haar hoofd heeft dan mensen te genezen. Bedevaartsreizen beginnen steeds meer een soort gesubsidieerde schoolreisjes te worden.
Onder begeleiding van hulpbisschop mgr.J.B. Niënhaus van Utrecht vond er oktober vorig jaar een jongerenbijeenkomst plaats waarin het thema ‘vriendschap’ centraal stond. Er werd veel gediscussieerd en ook een danscompetitie georganiseerd. Geen genezingen dus.
(Vriendschap, religie, samen huilen en samen lachen, daar gaat het om (…), het gaat om het respect en geborgenheid tussen zieken en gezonden van allerlei pluimage(, aldus een van de jongeren. Duidelijk is dat een Lourdesreis geen middel meer is om te worden genezen. Veel deelnemers zeggen ook naar Lourdes te gaan om ‘troost’ te vinden.

Je kan je afvragen of de drie gulden vijftig die de verzekerden in Zuid Nederland moeten betalen nog zin heeft, gezien het voorgaande. Het oorspronkelijke doel waarvoor de ‘Lourdespotjes’ zijn opgericht, dreigt steeds meer uit het oog verloren te worden verloren.

Nu de tandheelkundige zorg voor miljoenen Nederlanders door het huidige kabinet uit het ziekenfondspakket is gehaald, zouden onze Rooms-Katholieke medeburgers in het zuiden zich eens kunnen afvragen of het nog zin heeft aan deze Lourdesfinanciering mee te betalen.