ASHHURST-LIENDEN, Het KNP:
Vele Zuidafrikaners hebben zich genoodzaakt gezien hun geboor­teland te verlaten. Zij zien geen reden daar spijt van te hebben, want onder Nelson Mandela gaat de eertijds christelij­ke republiek steeds verder achteruit.
Al de euvelen van een ‘moderne’ Westerse samenleving overspoe­len het land, de achteraf straten in de grote steden worden steeds onveiliger; por­no­grafie, decadentie en handel in verdo­vende middelen nemen toe in alle soorten en maten op grote schaal.

De terroristen van weleer heten nu vrijheidsstrijders en lopen rond in dure pakken, hebben vette banen en wonen in mooie huizen. Ze hebben een ‘waar­heids­commissie’ ingesteld die de leden van de vroegere anti-communis­tische regeringen aan de kaak moet stellen….

In Australië wonen tienduizenden mensen afkomstig uit Zuid-Afrika. In het weekblad ‘The Bulletin’ schreef Victoria Laurie over hen.
Ze voelen zich helemaal thuis in steden als Perth en Brisbane, waar het klimaat lijkt op wat ze gewend waren in Zuid-Afrika. Het succes van deze immigranten moedigen duizenden anderen aan hun voorbeeld te volgen, voor zover ze het zich financieel kunnen veroorloven.

De immigratie-consulente Carolyn Ashmore kwam dan ook voor de kerst uit Johannesburg in Sydney terug met een lange lijst nieuwe gegadigden die hulp nodig hebben met de nodige formaliteiten.
Als ze bijzondere talenten, kennis of kapitaal bezitten zullen ze geen moeilijkheden ondervinden. De Australische hoge com­missaris in Pretoria heeft een wachtlijst met 4000 namen in behandeling; de meeste aanvragen vanwege ‘familie-hereniging’. Het kan negen maanden duren voordat de vergunningen de gegadigden bereiken.

De ambtenaren van het federale bureau in Canberra zijn overbe­last. Inlichtingen van instanties uit Zuid-Afrika worden ook met veel vertraging verkregen; men beseft daar dat men bezig is z’n beste krachten te verliezen.

Afdelingen van het African National Congress blijven de overwe­gend christelijke inwoners van de provincie Kwa-Zoeloe Natal aanvallen. Elke botsing kost tientallen doden en gewonden.
De communisten hebben kennelijk de strijdbijl niet begraven, en de Zoeloes zijn niet van plan zich door hen te laten af­slachten. Het was achteraf niet zo’n verschrikkelijk slecht idee die verschillende rassen en stammen van elkaar gescheiden te houden en elk een eigen regering te geven in een federatie.
Maar elke marxist schreeuwt dáár moord en brand over. Het onderwerp kan niet met goed fatsoen ter sprake worden ge­bracht. Aldus ‘The Aida Parker Newsletter’,

Het is duidelijk dat de secretaris-generaal van het A.N.C. over niets anders horen wil dan over een gecentraliseerde socialistische (communisti­sche) natie. Hij zoekt de vernieti­ging van andersdenkenden al sinds 1984. Lenin is zijn held.
Dat is meermalen gebleken…

Maar een Zuidafrikaner die zich in Brisbane had gevestigd kreeg heimwee en ging terug naar Durban. Doch drie weken later stuurde hij een telegram naar zijn vrienden waarin stond: “Ze schieten hier de mensen door hun hoofd, we komen terug”….

Een ander arriveerde in Australië met zijn vrouw en een kind. Hij vertelde de journalisten dat zij een heel comfortabel bestaan hadden gehad, maar het niet langer konden uithouden in Zuid-Afrika.
`De blanken krijgen van alles de schuld en moeten flink belasting betalen voor een reconstructie-programma, dat moet uitvissen wat er in het verleden niet goed is gegaan… Al wat ik kan zeggen is, God helpe Zuid-Afrika`.

Een verhuizingsondernemer in Sydney zegt dat in enkele maanden tijd honderden containers met huishoudelijke goederen van Zuid-Afrika naar Australië zijn verscheept. In Nieuw-Zeeland gebeurt hetzelfde.
Onder de immigranten bevinden zich ook verscheidene Joodse gezinnen.